Informacja ze Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZLPwRP w Regionie Warszawskim

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
w Regionie Warszawskim odbył się w dniu 18 stycznia 2023 roku w Centrum Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Celestynów.

Na 61 osób uprawnionych do głosowania w Zjeździe uczestniczyło 51 osób oraz zaproszeni goście na czele z Honorowym Przewodniczącym ZLP w RP – Jerzym Przybylskim, Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie – Markiem Romanem oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Celestynów – Arturem Dawidziukiem.

Otwarcie Zjazdu ZLPwRP w Regionie Warszawskim

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej w Regionie Warszawskim Wojciech Kała witając wszystkich zebranych oraz dziękując
za miłe przyjęcie i gościnność gospodarzowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Celestynów.

Po zatwierdzeniu Regulaminu Obrad i Ordynacji Wyborczej Zjazdu Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej w Regionie Warszawskim Wojciech Kała przedstawił sprawozdanie z działalności za okres minionej kadencji. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionu Elżbieta Gierek przedstawiła sprawozdanie
z kontroli działalności występując z wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie Regionu.

Po udzieleniu przez Zjazd absolutorium Radzie Regionu dokonano wyboru nowych władz Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej w Regionie Warszawskim
na kolejną kadencję 2023-2028.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej w Regionie Warszawskim został wybrany jednogłośnie Wojciech Kała.

Przewodniczący ZLPwRP w Regionie Warszawskim Wojciech Kała

Członkami Prezydium zostali wybrani:

 1. Anna Kaczorek
 2. Anna Podlaska
 3. Bogdan Wyszyński
 4. Hubert Banaszewski
 5. Dariusz Zaręba
 6. Krzysztof Rychlik

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej w Regionie Warszawskim została wybrana jednogłośnie Elżbieta Gierek.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 1. Karolina Kawczyńska
 2. Paweł Tomaszewski
 3. Waldemar Woźniak

Delegatami na Zjazd Krajowy ZLPwRP zostali:

 1. Bogdan Wyszyński
 2. Dariusz Zaręba
 3. Hubert Banaszewski
 4. Krzysztof Rychlik

Członkiem Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany jednogłośnie Jerzy Derlicki.

Następnie Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Pan Marek Roman dziękując Przewodniczącemu Regionu za zaproszenie na Zjazd pogratulował wyboru na nową kadencję z życzeniami dalszej owocnej współpracy i przedstawił aktualną sytuację
w Lasach Państwowych, a szczególnie w RDLP w Warszawie.

Wystąpienie Dyrektora RDLP w Warszawie. Od lewej: Anna Podlaska (Sekretarz), Krzysztof Rychlik (Wiceprzewodniczący), Wojciech Kała (Przewodniczący), Marek Roman (Dyrektor RDLP w Warszawie), Anna Kaczorek (Skarbnik), Bogdan Wyszyński (Wiceprzewodniczący)

Uroczystego wręczenia odznaczeń ,,Zasłużony dla Leśników Polskich” dokonali Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej w Regionie Warszawskim Pan Wojciech Kała oraz Dyrektor RDLP w Warszawie Pan Marek Roman.

Złotą Odznakę ,,Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:

 1. Anna Kaczorek
 2. Kazimierz Lewandowski
 3. Zofia Skoczeń

Srebrną Odznakę ,,Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:

 1. Władysław Bartoń
 2. Anna Podlaska
 3. Konrad Szałkowski

Brązową Odznakę ,,Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:

 1. Sławomir Charczuk
 2. Marta Deptuła
 3. Roman Moch
 4. Dariusz Zaręba
Od lewej: Wojciech Kała (Przewodniczący), Anna Podlaska (Srebrna Odznaka), Anna Kaczorek (Złota Odznaka), Konrad Szałkowski (Srebrna Odznaka), Dariusz Zaręba (Brązowa Odznaka), Roman Moch (Brązowa Odznaka), Kazimierz Lewandowski (Złota Odznaka), Marta Deptuła (Brązowa Odznaka), Sławomir Charczuk (Brązowa Odznaka), Marek Roman (Dyrektor RDLP w Warszawie), Artur Dawidziuk (Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów)

Po ceremonii odznaczeń głos zabrali w kolejności Wojciech Kała, Jerzy Derlicki i Jerzy Przybylski przedstawiając uczestnikom Zjazdu bieżącą sytuację Związku oraz działania podejmowane przez Związek Leśników Polskich w RP w trosce o dobro wszystkich pracowników Lasów Państwowych podkreślając, że jest jeszcze bardzo dużo istotnych spraw do załatwienia na szczeblu centralnym.

Na zakończenie Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Pan Ireneusz Kalinowski odczytał wszystkie Uchwały i Wnioski poddane pod głosowanie.

Zebranie podsumował i zakończył Przewodniczący dziękując za liczne przybycie oraz czynny udział w posiedzeniu i przekazał wszystkim życzenia zadowolenia oraz sukcesów
z wykonywanej pracy i działalności związkowej.

Uczestnicy Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZLPwRP w Regionie Warszawskim

Tekst: Wojciech Kała

Foto: ZLPwRP w Regionie Warszawskim