12 lipca – Święto Leśników

Święto Lasu ma długoletnią tradycję, bo obchodzono je w naszym kraju po raz pierwszy 29 kwietnia 1933 roku. Z formalną inicjatywą zorganizowania na terenie całego kraju stałego święta lasu wystąpiło Prezydium Zarządu Głównego Związku Leśników Polskich. Ustalono, że święto, nazywane pierwotnie Świętem Lasu będzie organizowane co roku w ostatnią sobotę kwietnia. Pomysł urządzania dorocznego Święta Lasu narodził się w 1932 roku w głowie inż. Leonarda Chociłowskiego, redaktora popularnego wśród pracowników leśnictwa, istniejącego do dziś, czasopisma „Echa Leśne”. Doprowadził on do powstania komitetu organizacyjnego Święta Lasu, w którego skład weszło wielu wybitnych polskich leśników. Utworzyli oni potem Główny Komitet „Święta Lasu”, który przejął inicjatywę, ale nadal działał pod patronatem Związku Leśników Polskich. Komitet ten zmienił 1 lipca 1935 roku dotychczasową nazwę Święta Lasu na Dzień Lasu.

Głównym założeniem Dnia Lasu było uświadomienie społeczeństwu jak wszechstronne znaczenie ma dla niego las i jakie potrzeby zaspokaja. Zachęcano w to święto do obsadzania dróg i osiedli drzewami, uświadamiano szerokie wartości lasu dla dobra ogółu, podkreślano znaczenie lasu dla kultury duchowej, fizycznej oraz materialnej. Leśnicy co roku sadzą około 500 mln drzew, które służą nam wszystkim. Choćby dlatego, ale nie tylko, to święto ważne dla wszystkich Polaków. W 1933 roku urzędujący wówczas Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej – Ignacy Mościcki, objął honorowym patronatem krajowe obchody tego święta. Wziął wtedy udział w towarzystwie leśników i młodzieży w sadzeniu prezydenckiego dębu oraz wielu młodych drzewek.

Powrócono do tradycji tego święta dopiero w 1993 roku, kiedy to po raz pierwszy po wojnie świętowano ogólnopolskie Dni Lasu w Gołuchowie. Dni lasu to świetna okazja do nagłośnienia spraw leśnictwa, bioróżnorodności i ochrony przyrody oraz do bliższego pokazania leśników. Jednak pomimo tego, że w kalendarzu znajdziemy różne święta związane z lasem:  Dzień Ziemi, Święto Drzewa, Dni Lasu i Zadrzewień, Dzień Środowiska Naturalnego itp., wciąż nie było w nim konkretnego dnia, w którym jest Dzień Leśnika.

W dniu 31 maja 2021 roku wystąpiłem po raz kolejny z prośbą, tym razem adresowaną do Józefa Kubicy – pełniącego obowiązki Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz z wnioskiem o wyznaczenie jednego, konkretnego dnia w kalendarzu, w którym byłoby obchodzone Święto Leśnika pisząc:

To święto, jeśli zostanie ustanowione,  będzie znakomitą okazją do poznania i promocji naszego zawodu i pasji, której poświęcamy życie  dla lasu i dla ludzi. Bardzo prosimy Pana Dyrektora o pozytywne rozpatrzenie naszej propozycji.

Niebawem ukazało się Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego

 i było mi niezmiernie miło, że mogłem w imieniu ZLP w RP przygotować kolejne pismo o treści:

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy Zarządzenie nr 39, którym ustanawia Pan dzień 12 lipca Dniem Leśnika. Wiele lat czekaliśmy na tę decyzję i składaliśmy liczne wnioski w tej jakże ważnej sprawie. To święto nas, leśników, ustanowione Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,  będzie znakomitą okazją do poznania i promocji naszego zawodu i pasji, której poświęcamy życie dla lasu i dla ludzi. Dodatkowo przybliży postać naszego Patrona- Jana Gwalberta. Z całego serca dziękujemy za tę decyzję i ustanowienie Dnia Leśnika.

Jutro, w pięknym, malowniczo położonym Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbędą się uroczystości związane z obchodami Dnia Leśnika z udziałem licznych gości, Dyrektora Generalnego LP i jego współpracowników oraz reprezentacji polskich leśników.

W tym ważnym i świątecznym dla nas, polskich leśników, dniu, który jest także dniem wspomnienia naszego Patrona – Św. Jana Gwalberta, składam wszystkim ludziom lasu w imieniu Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności  w służbie dla polskich lasów i życiu osobistym oraz życzę zadowolenia z przynależności do Braci Leśnej.

Darz Bór!

Jarosław Szałata

Przewodniczący ZLP w RP