Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZLP w RP w Regionie Krośnieńskim

W dniach 28-29 kwietnia 2022 r. w Hoczwi (na terenie Nadleśnictwa Lesko) odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP w Regionie Krośnieńskim.

Od lewej: Tadeusz Pryjma, Jarosław Szałata, Ireneusz Żelazny, Stanisław Kaczmaryk

W Zjeździe uczestniczyło 86 delegatów oraz zaproszeni goście na czele z Przewodniczącym ZLP w RP – Jarosławem Szałatą, Dyrektorem RDLP w Krośnie – Markiem Mareckim, Nadleśniczym Nadleśnictwa Lesko – Zbigniewem Pawłowskim, Nadleśniczym Nadleśnictwa Cisna – Janem Podrazą oraz przedstawicielem firmy Mentor – Jackiem Zbrogiem.  W Zjeździe uczestniczył ponadto Jerzy Miliszewski – Honorowy Członek ZLP w RP.

Zjazd udzielił absolutoriom Radzie Regionu Krośnieńskiego ZLP w RP. Zjazd podjął również Uchwałę o przyjęciu Statutu Związku Leśników Polskich w RP uchwalonego w dniu 22 marca 2019 r. w Sękocinie Starym przez Zjazd Krajowy Związku. Po głosowaniach nad uchwałami głos zabrał Przewodniczący ZLP w RP – Jarosław Szałata. W swym wystąpieniu przedstawił aktualne dane o liczebności Związku, przekazał informacje o kierunkach prac uchwalonych na ostatnim Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym oraz o bieżącej działalności ZLP w RP. Przewodniczący poruszył kwestię ryczałtów, zmian zasad udzielania pożyczek na zakup samochodów, omówił potrzebę zmiany siatki płac oraz stawki wyjściowej, zmianę minimalnej stawki kwoty awansu, a także gospodarkę mieszkaniową w lasach. Zauważona została również potrzeba wypracowania schematów leczenia boreliozy.

Po wystąpieniu Przewodniczącego Jarosława Szałaty przeprowadzono głosowania. Wyłoniono nowe władze Regionu Krośnieńskiego na kolejną kadencję tj. lata 2022 – 2027.

Przewodniczącym Związku Leśników Polskich w Regionie Krośnieńskim wybrany został Ireneusz Żelazny (pracownik RDLP w Krośnie) uzyskując 82 głosy z 86 oddanych ważnych głosów.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Regionu Krośnieńskiego została Ewa Marszałek (pracownik Nadleśnictwa Lutowiska) uzyskując 81 głosów poparcia. Następne głosowania odbyły się w sprawie wyboru członka Rady Krajowej ZLP w RP Regionu Krośnieńskiego. Nowym przedstawicielem w Radzie Krajowej został Tadeusz Pryjma (pracownik Nadleśnictwa Lubaczów) uzyskując 54 głosy. Po przeliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjno – Mandatową członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

 • Ewa Pasionek (pracownik Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne) – 69 głosów,
 • Małgorzata Hadam (pracownik Nadleśnictwa Dynów) – 64 głosy,
 • Łukasz Mokrzyński (pracownik Nadleśnictwa Cisna) – 44 głosy.
Od lewej: Ewa Pasionek, Ewa Marszałek, Łukasz Mokrzyński oraz Małgorzata Hadam

W skład Prezydium Regionu Krośnieńskiego zostali wybrani:

 • Dorota Kisz (pracownik Nadleśnictwa Lubaczów),
 • Stanisław Przytulski (pracownik Nadleśnictwa Lesko),
 • Piotr Irzyk (pracownik Nadleśnictwa Strzyżów),
 • Stanisław Kaczmaryk (pracownik Nadleśnictwa Bircza),
 • Władysław Świerczek (pracownik Nadleśnictwa Dynów).
Od lewej: Piotr Irzyk (Sekretarz), Władysław Świerczek (Wiceprzewodniczący), Dorota Kisz (Skarbnik), Stanisław Przytulski (członek Prezydium), Stanisław Kaczmaryk (Wiceprzewodniczący)
oraz Tadeusz Pryjma (członek Rady Krajowej) i
Ireneusz Żelazny (Przewodniczący)

Delegatami na Zjazd Krajowy ZLP w RP zostali wybrani:

 1. Piotr Filipczak (pracownik RDLP w Krośnie),
 2. Józef Nabożny (pracownik Nadleśnictwa Kołaczyce),
 3. Jan Kowal (pracownik Nadleśnictwa Lutowiska).

Po zakończonym głosowaniu zabrał głos Dyrektor RDLP w Krośnie – Marek Marecki.

W swym wystąpieniu przedstawił aktualną sytuację ekonomiczną w Lasach Państwowych,
a w szczególności w Regionie Krośnieńskim. Poruszył problematykę związaną z zamawianiem usług leśnych oraz omówił wyniki pozyskania i sprzedaży drewna za I kwartał br.

Następnie Pan Dyrektor podziękował Przewodniczącemu ZLP w RP w Regionie Krośnieńskim za dotychczasową współpracę, jak również pogratulował wyboru na nową kadencję.

Od lewej: Marek Marecki, Ireneusz Żelazny

Rada Krajowa ZLP w RP przyznała odznaczenia związkowe. Wręczenia odznaczeń dokonali Przewodniczący Związku Jarosław Szałata oraz Dyrektor RDLP w Krośnie Marek Marecki.

W drugim dniu obrad poddane zostały głosowaniu wnioski, które wpłynęły do Komisji Uchwał i Wniosków.

Przeznaczono czas również na wystąpienie przedstawiciela firmy Mentor Pana Jacka Zbroga.  W swym wystąpieniu omówił szczegółowe informacje dotyczące programu ubezpieczeń dla leśników, które już od kilku lat funkcjonują w PGL LP oraz o zmianach w tym programie, jak również zapewnił uczestników Zjazdu o swoim zaangażowaniu w poprawę jakości świadczonych usług.

Tekst: Piotr Irzyk

Foto: Uczestnicy Zjazdu ZLP w RP w Regionie Krośnieńskim