Spotkanie maturzystów z ZSL w Goraju z Przewodniczącym ZLP w RP Regionu Pilskiego

29 marca 2022 r. nasi maturzyści uczestniczyli w spotkaniu na temat organizacji, funkcjonowania i znaczenia związków zawodowych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na przykładzie Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkania te organizowane są cyklicznie od 2018 r. w celu przybliżenia przyszłym pracownikom Lasów Państwowych min. tego, po co pracownikom związki zawodowe, zasady funkcjonowania związków oraz ich historię. Uczniom przybliżono działalność jednego z najstarszych, branżowych związków zawodowych jakim jest Związek Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. Prelekcję poprowadził Pan Włodzimierz Wojtczak Przewodniczący Regionu Pilskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej.

Tekst i foto: ZSL w Goraju