Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP i nowe władze Związku

W dniach 24-25 marca 2022 roku w podwarszawskim Sękocinie obradował Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP. Na Sali obrad spotkało się blisko 140 Delegatów reprezentujących 400 Organizacji Zakładowych z Lasów Państwowych, Parków Narodowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Szkół Leśnych i Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Poprzedni Zjazd Sprawozdawczy odbył się w marcu 2019 roku. W związku z pandemią nie było bowiem możliwe zorganizowanie ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów w roku 2020 i 2021.

Obrady Zjazdu poprzedziło zwołane w dniu 23 marca 2022 r. posiedzenie Rady Krajowej, które było kontynuowane 25 marca. Wszystkie te dni musiały być bardzo pracowite, bo obrady były podsumowaniem minionej, aktywnej, 5-letniej działalności Związku i kadencji władz krajowych oraz wytyczyły kierunki działania na kolejny okres. Przewodniczący ZLP w RP oraz Przewodniczący KKR przedstawili sprawozdania z działalności Związku od ostatniego Zjazdu. Zjazd Krajowy udzielił Radzie Krajowej absolutorium za okres sprawozdawczy.

Po wysłuchaniu sprawozdań i ocenie minionej kadencji przyszedł czas wyborów. Podczas obrad wyłoniono nowe władze Związku na kadencję 2022-2027.

Decyzją Delegatów Przewodniczącym Związku Leśników Polskich w RP na kolejną, pięcioletnią kadencję został wybrany Jarosław Szałata (Region Zachodni). Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej został wybrany Włodzimierz Wolny (Region Górnośląski), a członkami Komisji zostały: Elżbieta Kosierkiewicz (Region Szczecinecki), Katarzyna Michaliszyn-Tatul (Region Zachodni), Sylwia Smereka (Region Wielkopolski) oraz Małgorzata Stokwisz (Region Pomorski).

Od lewej: Katarzyna Michaliszyn-Tatul, Włodzimierz Wolny, Elżbieta Kosierkiewicz, Sylwia Smereka, Małgorzata Stokwisz

 Rada Krajowa wybrała Wiceprzewodniczących ZLP w RP w składzie: Jolanta Bochenek (Region Radomski), Krzysztof Górski (Region Szczecinecki), Urban Kolman (Region Lubelski) i Ireneusz Żelazny (Region Krośnieński).

Od lewej: Urban Kolman, Ireneusz Żelazny, Jolanta Bochenek, Krzysztof Górski, Jarosław Szałata

Pożegnano i podziękowano za aktywną działalność odchodzącym ze stanowisk członkom Rady Krajowej. Funkcje przestali pełnić: Krzysztof Kucharski (BULiGL), Ireneusz Lasak (Region Radomski), Mariusz Rosik i Grzegorz Sobotka (Okręg Zielonogórski), Zbigniew Nahajowski (Region Dolnośląski).

Od lewej: Zbigniew Nahajowski, Krzysztof Kucharski, Jarosław Szałata, Grzegorz Sobotka, Ireneusz Lasak

Powitano i przedstawiono nowych członków Rady Krajowej: Grzegorza Krzywonosa (BULiGL), Annę Urbaniak (Region Radomski), Tomasza Kasperowicza i Jacka Pielichowskiego (Okręg Zielonogórski), Grzegorza Cierlika (Region Dolnośląski).

Gośćmi Zjazdu byli: Edward Siarka – Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa,  Józef Kubica – p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Maciej Barcik i Jacek Zbróg – Biuro Ubezpieczeń Zbiorowych Mentor.

Edward Siarka poruszył między innymi temat Zielonego Ładu, unijnych strategii dla leśnictwa, deklarował pomoc w rozwiązaniu tak istotnego problemu „kilometrówki” oraz postulowanego przez nasz Związek od lat kompleksowego rozwiązania problemu mieszkaniowego. Podczas dyskusji z Delegatami poruszono w obecności Ministra wiele pilnych do rozwiązania problemów pracowniczych.

Józef Kubica – p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w swoim wystąpieniu dziękował za zaangażowanie Związku Leśników Polskich w RP w sprawy LP i rozwiązywanie problemów pracowniczych.

Podczas obrad Zjazdu Dyrektor Generalny odznaczył Kordelasem Leśnika Polskiego Krzysztofa Górskiego – Wiceprzewodniczącego ZLP w RP i Przewodniczącego Regionu Szczecineckiego.

Od lewej: Krzysztof Górski, Jarosław Szałata, Józef Kubica

W asyście Dyrektora zostały wręczone również odznaczenia związkowe.

Złotym Znakiem Związku zostali odznaczeni:

 1. Bogdan Cybulski (Region Olsztyński),
 2. Dariusz Kowalewski (Region Gdański),
 3. Marcin Kowalski (Region Szczecinecki),
 4. Bogusław Młynarczyk (Region Krakowski),
 5. Włodzimierz Wolny (Region Górnośląski).
Odznaczeni Złotym Znakiem ZLP w RP

Złotą Odznaką Związku zostali odznaczeni:

 1. Piotr Chrzęszczyk (Region Górnośląski),
 2. Grzegorz Cierlik (Region Dolnośląski),
 3. Leszek Grzybowski (Region Wielkopolski),
 4. Tomasz Karpiński (Region Zachodni),
 5. Krzysztof Klażyński (Region Zachodni),
 6. Elżbieta Kosierkiewicz (Region Szczecinecki),
 7. Ryszard Kowal (Region Pilski),
 8. Michał Matłoka (Region Wielkopolski),
 9. Edyta Nazarczuk (Region Zachodni),
 10. Ireneusz Żelazny (Region Krośnieński),
 11. Piotr Żygadło (Region Dolnośląski).
Odznaczeni Złotą Odznaką Związku

Srebrną Odznaką Związku zostali odznaczeni:

 1. Tomasz Jabłoński (IBL),
 2. Wojciech Kała (Region Warszawski),
 3. Grzegorz Krzywonos (BULiGL),
 4. Elwira Krzyżagórska (Region Wielkopolski),
 5. Marek Masłowski (Region Białostocki),
 6. Katarzyna Michaliszyn-Tatul (Region Zachodni),
 7. Mieczysław Rapta (Region Pilski),
 8. Sylwia Smereka (Region Wielkopolski),
 9. Ireneusz Sokołowski (Region Białostocki),
 10. Krystian Wójcik (ZSL w Lesku).

Przedstawiciele, współpracującej z Lasami Państwowymi, firmy Mentor przekazali szczegółowe informacje dotyczące programu ubezpieczeń dla leśników oraz zmian w opiece medycznej Medicover.

Delegaci podjęli 5 uchwał i 26 wniosków dotyczących szeroko pojętej branży leśnej i spraw pracowniczych oraz kierunków działania Związku Leśników Polskich w RP na najbliższy czas.

Tekst: Lena Kacperczyk, Jarosław Szałata

Foto: Zbigniew Szostak