II SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZASADCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W LEŚNICTWIE

16 marca 2022 r. w Zespole Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju odbył się finał II Szkolnego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Leśnictwie. Celem Konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie.

Konkurs składał się z dwóch etapów – pisemnego i ustnego. Test zawierający 30 pytań rozwiązywało 38 uczniów. Do finału zakwalifikowało się 9 uczniów, którzy odpowiadali na losowo wybrane pytania. Podczas finału gościliśmy Panią Teresę Domżalską – starszego inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Odział w Pile oraz Pana Włodzimierza Wojtczaka – przewodniczącego Regionu Pilskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. Nie mogło też zabraknąć dyrektora Szkoły Pana Alberta Tabaki.

Najlepsi okazali się:

I miejsce – Robert Nadolny kl. IIIa

II miejsce – Jakub Sznajder kl. IVa

III miejsce – Jakub Barkowski kl. IVa

Wyróżnienie otrzymali: Maksymilian Zacharek kl. IIIb, Kacper Nowak kl. Ia, Kacper Stachowiak kl. IVa i Patryk Kalinowski kl. IIIa.

Ponadto dzielnie walczyli Mikołaj Ciechanowicz kl. IIIa i Jakub Sułkowski kl. Ib.

Gratulujemy!

Konkurs przygotował i przeprowadził nauczyciel hodowli lasu Pan Piotr Mądrzak.

Laureaci oraz pozostali uczestnicy finału otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Pilskiego oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział w Pile.

Tekst i foto: ZSL w Goraju