Dzienne archiwum: 20 grudnia 2021

Bogdan Bartoszko – wspomnienie

foto Wojciech Grzywa

We wrześniu tego roku z bólem żegnaliśmy naszego kolegę Bogdana Bartoszko, który całe swoje dorosłe życie poświęcił dolnośląskim lasom. Jego postać znana jest tutejszej ludności i nie tylko, poprzez jego nieprzeciętne zaangażowanie w działaniu zawodowym i społecznym. Zasłużył, by wspomnieć i przybliżyć jego bogatą historię.

Urodził się 9 lutego 1940 roku w Wietlinie, w powiecie jarosławskim na Rzeszowszczyźnie. Tam też w 1953 roku ukończył Szkołę Podstawową, w Jarosławiu w 1957 Liceum Ogólnokształcące, a w 1962 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Leśnym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Czytaj dalej