Emerytury stażowe w Sejmie RP

Sejm rozpoczął we wtorek 14 grudnia 2021 roku pierwsze czytanie przygotowanego przez „Solidarność” projektu obywatelskiego w sprawie emerytur stażowych. Przewiduje on, że prawo do emerytury stażowej miałyby osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn. Emerytura stażowa przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość, ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki, nie jest niższa od minimalnej emerytury. Dziś jest to 1250,88 zł brutto, czyli 1066,24 zł na rękę.

Podczas wtorkowej dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. W środę Sejm ten wniosek odrzucił – poparło go 11 posłów, 426 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Projekt trafi teraz do komisji polityki społecznej i rodziny.

Na oficjalnej stronie Prezydenta RP możemy zapoznać się z komunikatem i pobrać treść projektu skierowanego 14 grudnia 2021 r. do Sejmu RP:

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie emerytury stażowej. Projekt umożliwia przechodzenie na wcześniejsze emerytury – poniżej ustawowego wieku emerytalnego – osobom które mają odpowiednio wysoki staż pracy – 39 lat w przypadku kobiet oraz 44 lata w przypadku mężczyzn oraz zgromadzony kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Projekt obejmuje regulacją ubezpieczonych w powszechnym systemie emerytalnym, a także tych objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych.

Zachęcamy do obserwowania sprawy emerytur stażowych, bo z pewnością budzą one zainteresowanie potencjalnych emerytów, choć rozważane propozycje nie wydają się bardzo  atrakcyjne.

Jarosław Szałata