Posiedzenie Rady Krajowej

W dniach 23-24 listopada br. w Sękocinie Starym odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP. W drugim dniu spotkania w obradach wziął udział p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica.

Od lewej: Urban Kolman, Krzysztof Górski, Jarosław Szałata, Józef Kubica, Paweł Kania, Ireneusz Żelazny, Włodzimierz Wolny

Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu i przedstawił program obrad. Przekazał informację ze spotkania przedstawicieli central związkowych działających w Lasach Państwowych z kierownictwem LP, które odbyło się 22 listopada br. w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Podczas spotkania omówiono tematykę płac, posiłków profilaktycznych oraz tzw. mieszkaniówki i kilometrówki.

Wiceprzewodniczący Urban Kolman przekazał informacje z przebiegu posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury, które odbyło się w dniu 17 listopada br. w Warszawie. Tematem miała być: Informacja Ministra Infrastruktury na temat prac nad nowelizacją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w zakresie urealnienia stawek tzw. kilometrówki – przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. Niestety temat nie został wyczerpany, planowane są kolejne posiedzenia z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury oraz Finansów, a także przedstawicieli pracodawców (Poczty Polskiej oraz Lasów Państwowych).

Przewodniczący Jarosław Szałata poinformował również, że Sejm RP będzie pracował nad ustawą o ochotniczych strażach pożarnych. Jest to temat dotyczący również wielu leśników.

W kolejnej części spotkania omówiono budżet Związku oraz zostało podjętych kilka uchwał.

Członkowie RK ZLP w RP podczas obrad

Przewodniczący przedstawił plan spotkań Rady Krajowej w 2022 r. oraz poinformował, że Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP odbędzie się w dniach 23-25 marca 2022 r. w Sękocinie Starym.

Komandor tegorocznego Ogólnopolskiego Rajdu Leśników Maciej Gerber przekazał sprawozdanie podsumowujące wydarzenie. Następnie głos zabrał Komandor kolejnego Rajdu Mirosław Choroś. Impreza pracownicza zaplanowana jest w dniach 9-11 czerwca 2022 r. na terenie RDLP w Olsztynie. Finał odbędzie się na Polach Grunwaldu. Został powołany Zespół Organizacyjny. Prace intensywnie trwają. Przewodniczący ZLP w RP wystąpi do Józefa Kubicy-DGLP o honorowy patronat nad kolejnym Rajdem Leśników.

Następnie Przewodniczący przypomniał przebieg konkursu na Prezesa Ośrodka Wczasowego Jantar, w którym zgłoszono 67 aplikacji. Po kilkuetapowych pracach komisji konkursowej prezesem został Pan Robert Wiatrak. Pan Prezes był obecny również na posiedzeniu i przedstawił prezentację na temat kondycji, zmian i planów na najbliższe lata Ośrodka.

W drugim dniu posiedzenia przybył p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica. Poruszone zostały tematy Straży Leśnej, przetargów, sprzedaży drewna, płac leśników, współpracy z ZUL-ami, spójnej polityki kadrowej, tzw. mieszkaniówki oraz oczywiście kilometrówki.

Po pożegnaniu Dyrektora Jolanta Bochenek przedstawiła prezentację dotyczącą funkcjonowania urządzeń mobilnych w Nadleśnictwach i wprowadzenia programu EMM. Następnie Grzegorz Cekus omówił działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Leśnik-Drzewiarz w Krynicy Zdroju. Przekazał szczegóły oferty turnusów pocovidowych w ramach NFZ.

Na zakończenie członkowie Rady Krajowej zgłaszali wolne wnioski oraz dyskutowali na wiele istotnych dla leśników tematów, składali propozycje działań na przyszłość.

Tekst: Lena Kacperczyk

Foto: Biuro ZLP w RP