Spotkanie przedstawicieli ZLP w RP z Ministrem Edwardem Siarką

We wtorek, 19 października 2021 r. w gmachu Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy ulicy Wawelskiej 52/54 w Warszawie,  który wybudowano w latach 30 XX wieku m. in. ze składek leśników, odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Leśników Polskich w RP z Panem Edwardem Siarką – Pełnomocnikiem Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa według agendy:

  1. Sprawy europejskiego Zielonego Ładu oraz Strategii Leśnej w UE i ich wpływ na dalsze funkcjonowanie Lasów Państwowych.
  2. Ochrona przyrody w Lasach – współpraca leśników i przyrodników w tym zakresie, funkcjonowanie i finansowanie polskich Parków Narodowych oraz sprawy certyfikacji gospodarki leśnej (standardy FSC i PEFC).
  3. Zasady gospodarki mieszkaniowej w LP i dalsza sprzedaż mieszkań zbędnych dla gospodarki .
  4. Wielokrotnie zgłaszany problem leśników – zasady zwrotu kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
  5. Mundur leśnika – projekt Rozporządzenia MKiŚ w tej sprawie.
  6. Sprawy różne.

Spotkanie trwało ponad godzinę, a uczestniczyli w nim również: Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata oraz Wiceprzewodniczący Krzysztof Górski, Urban Kolman i Paweł Kania. W posiedzeniu brali udział także Dyrektor Departamentu Leśnictwa Michał Graczyk oraz Zastępcy Dyrektora Janusz Łogożny i Maciej Szmit. Obecna była również asystentka Ministra Monika Zybajło.

Foto: Monika Zybajło

Minister omówił sytuację wokół polskiego leśnictwa i łowiectwa związaną z Europejskim Zielonym Ładem i Strategią Leśną UE. Dziękował nam za zaangażowanie podczas procesu opiniowania tych ważnych dokumentów i zachęcał do dalszego zainteresowania wobec  działań UE w obszarze leśnictwa i ochrony przyrody. Komisja Europejska przeprowadziła otwarte konsultacje społeczne na temat nowej strategii leśnej UE w celu zebrania opinii obywateli i zainteresowanych stron. Otwarte konsultacje społeczne (OKS) przeprowadzono w okresie od 25 stycznia do 19 kwietnia 2021 r. we wszystkich językach urzędowych UE i z wykorzystaniem badania EU Survey, za pośrednictwem strony internetowej Komisji Europejskiej. W konsultacjach otrzymano łącznie 19117 odpowiedzi zebranych z 27 państw członkowskich UE. Najwięcej odpowiedzi pochodziło z Polski (16803 stanowiące 87,90% wszystkich odpowiedzi), następnie z Niemiec (447 – 2,34%), Austrii (222 – 1,16%), Francji (203 – 1,06%), Finlandii (195 – 1,02%) i Belgii (167 – 0,87%), Otrzymano również 111 odpowiedzi (0,58% całości) spoza UE. Wśród organizacji, które udzieliły odpowiedzi, najczęściej wybierano leśnictwo (29,54%, 1056 odpowiedzi), następnie bioróżnorodność/środowisko (17,29%, 618 odpowiedzi) oraz zmianę klimatu (9,09%, 325 odpowiedzi). Wyniki konsultacji są jednoznaczne, ale nie dają gwarancji, że przekazane opinie zostaną uwzględnione podczas dalszych prac urzędników unijnych.

Minister E. Siarka przekazał informację, że LP mają swojego przedstawiciela w Stałym  Przedstawicielstwie RP przy UE.

Mówił o dorobku polskiego leśnictwa i ochronie przyrody w lasach i znaczeniu dobrej współpracy oraz  wzajemnych relacjach leśników i przyrodników. Podkreślił też, że gospodarka leśna nie jest postrzegana przez służby podległe Ministerstwu jako potencjalne zagrożenie dla przyrody. Poinformował, że do spraw gospodarki mieszkaniowej w LP powrócimy po pewnym czasie. Przedstawiciele ZLP w RP szczegółowo przedstawili Ministrowi wnioski Zjazdów Krajowych Związku, od lat zgłaszane i wciąż nierozwiązane problemy z „kilometrówką”.  Od 2007 roku obowiązuje wciąż ta sama stawka za kilometr przejechany prywatnym samochodem używanym do celów służbowych. Obecnie zgodnie z Zarządzeniem nr 21 DGLP z 2021 roku w Nadleśnictwie oprócz samochodu Straży Leśnej może funkcjonować tylko jeden samochód służbowy. Praktycznie wszyscy leśnicy w swojej pracy korzystają z samochodów prywatnych, które należy zakupić, utrzymać i eksploatować w bardzo trudnych warunkach terenowych.  Od dawna zgłaszany jest problem związany z zasadami rozliczania samochodów prywatnych, bo obecnie obowiązujące rozporządzenie z 2002 roku dotyczy tylko motorowerów, motocykli i spalinowych samochodów osobowych. Co z powszechnie i z konieczności używanymi samochodami terenowymi, ciężarowymi typu pick-up oraz o napędzie innym niż spalinowy? Minister Edward Siarka po wysłuchaniu argumentów zadeklarował rozmowy w tej sprawie z Andrzejem Adamczykiem – Ministrem Infrastruktury. W przygotowaniu jest nasza korespondencja do Ministra E. Siarki w sprawie „kilometrówki” obrazująca proces wieloletnich działań naszego Związku w tej złożonej sprawie.  Co do sprawy mundurów – niebawem ukaże się ministerialne rozporządzenie przedłużające o kolejne lata okres przejściowy i  proces wymiany mundurów. Minister po godzinie, ze względu na konieczność uczestniczenia w obradach komisji senackiej, opuścił spotkanie, które trwało kolejną godzinę z udziałem dyrekcji departamentu leśnictwa i dotyczyło wielu spraw istotnych dla leśników i gospodarki leśnej.

                                                                               Jarosław Szałata