Posiedzenie Rady Regionu Wielkopolskiego

25 czerwca 2021 roku w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie odbyło się posiedzenie Rady Regionu Wielkopolskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu oprócz członków Rady reprezentujących 25 organizacji zakładowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Komisji Rewizyjnej Regionu udział wzięli zaproszeni goście: Dyrektor RDLP w Poznaniu Jan Banacki i Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata.

Od lewej: Janusz Ruda – Przewodniczący ZLP w RP Regionu Wielkopolskiego, Jan Banacki – Dyrektor RDLP w Poznaniu, Jarosław Szałata –
Przewodniczący ZLP w RP

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Regionu Janusz Ruda, który po oficjalnym powitaniu poprosił Dyrektora Jana Banackiego o przedstawienie aktualnej sytuacji w Lasach Państwowych. Po wystąpieniu Dyrektora był czas na zadawanie pytań i zgłaszanie wniosków.

Rada Regionu Wielkopolskiego ZLP w RP

Następnie głos zabrał Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata, który również nawiązał do problematyki poruszanej w poprzednich wypowiedziach.

Obszarem zainteresowań podczas zebrania był tak zwany „Europejski Zielony Ład”  i jego proces konsultacji w Unii Europejskiej. Jest to strategia rozwoju, która ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie do 2050 roku. Jednym z jego elementów jest ochrona i odbudowa ekosystemów oraz bioróżnorodności, co może mieć wpływ na gospodarkę leśną w Polsce.

Poruszono również sprawy związane z polityką mieszkaniową w Lasach Państwowych, zwrotem kosztów za przejazdy służbowe, komunikacją społeczną, Rajdem Leśnika,  szachowymi mistrzostwami Polski leśników oraz innymi sprawami pracowniczymi. Termin kolejnego posiedzenia Rady będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

tekst i foto: Michał Matłoka