Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Przewodniczącym ZLP w RP oraz Przewodniczącymi pozostałych Związków Zawodowych działających w Lasach Państwowych

W dniu 6 listopada br. z Kancelarii Prezydenta RP trafiło do Przewodniczącego ZLP w RP oraz Przewodniczących pozostałych związków zawodowych działających w Lasach Państwowych poniższe zaproszenie:

Szanowni Panowie Przewodniczący,

w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji i rozmów telefonicznych serdecznie zapraszam na spotkanie z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą, które będzie poświęcone  kwestii włączenia leśnictwa i łowiectwa do właściwości Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek tj. 10 listopada br. o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim(…)

Relacja i fotografie z godzinnego spotkania leśników z Panem Prezydentem RP Andrzejem Dudą znajdują się na stronie na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta.

Można tam zapoznać się m.in. z informacją:

 Prezydent Andrzej Duda spotkał się we wtorek z przedstawicielami organizacji związkowych działających w leśnictwie.

Tematem spotkania były bieżące sprawy związane z gospodarką leśną, w tym optymalne usytuowanie kwestii leśnictwa i łowiectwa w systematyce działów administracji rządowej i przypisanie ich nadzorowi właściwego ministra. Pan Prezydent podkreślił wielkie tradycje i dorobek polskich leśników, ich rolę w ochronie środowiska oraz podziękował za coroczne zaangażowanie w akcję „SadziMY”.

Uczestnicy spotkania zostali uwiecznieni na pamiątkowej fotografii:

foto: Paweł Janik- dyrektor Biura Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Prezydenta

Obok Prezydenta Andrzeja Dudy od lewej strony stoją: Jarosław Szałata – Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP, Tomasz Podsiedlik z Krajowego Sekretariatu Budownictwa Drzewiarzy i Ochrony Środowiska NSZZ Solidarność 80 i Piotr Nalewajek ze Związku Zawodowego „Budowlani” oraz Minister Piotr Ćwik, który pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich.

Z prawej strony Prezydenta RP stoją: Zbigniew Kuszlewicz z Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, Jacek Cichocki z Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” i Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek, który w Kancelarii Prezydenta RP zajmuje się sprawami ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.

Każdy z Przewodniczących uczestniczących w spotkaniu miał możliwość wystąpienia i przedstawienia argumentów w sprawie przynależności Lasów Państwowych tylko i wyłącznie  pod nadzorem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przekazano szereg istotnych argumentów przeciwko rozdziałowi leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody oraz ich podporządkowaniu pod różne resorty. Przewodniczący wypowiedzieli się również przeciwko wyłączaniu z lasów gospodarczych będących pod zarządem LP części lasów, które miałyby być zarządzane tylko według pomysłów organizacji przyrodniczych. W Polsce, oprócz Parków Narodowych dominują lasy gospodarcze, w których leśnicy efektywnie dbają we wszelkich formach i w zgodzie z obowiązującym prawem, o ochronę przyrody oraz klimatu.

W swoim wystąpieniu Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata przybliżył Panu Prezydentowi historię, rolę i statutowe zadania naszego Związku, który pod Narodowym Patronatem Prezydenta RP obchodził jubileusz 100-lecia działalności w roku 100-lecia Niepodległej Ojczyzny. Przede wszystkim przedstawił wielofunkcyjność polskiej gospodarki leśnej i zasadę samofinansowania możliwą do utrzymania tylko w sytuacji, gdy sprawy leśnictwa, ochrony przyrody i łowiectwa pozostaną w resorcie odpowiedzialnym za klimat i środowisko, a nie w resorcie rolnictwa. Przewodniczący ZLP w RP przypomniał blisko stuletnie dokonania leśników na wielu polach związanych z aktywną ochroną przyrody. Przypomniał również historię powstania  gmachu na Wawelskiej 52/54 będącego przez wiele lat siedzibą kierownictwa Lasów Państwowych i ministerstwa nadzorującego LP, (obecnie Ministerstwa Klimatu i Środowiska), który został wybudowany w latach 30 XX wieku m.in. z dobrowolnych składek leśników, organizowanych przez Związek Leśników Polskich w RP.

Prezydent Andrzej Duda bardzo życzliwie odniósł się do argumentów Przewodniczących związków zawodowych i wykazał dużą wiedzę oraz zrozumienie dla spraw polskiego leśnictwa. Wyraził gotowość do dialogu, pomocy i spotkań w sprawach leśników.  Zdecydowanie potwierdził, że polska gospodarka leśna jest prowadzona racjonalnie, czego dowodem jest to, że lasów wciąż przybywa, a Lasy Państwowe same finansują swoją bardzo szeroką działalność.

Efektem tego spotkania będzie przygotowanie listy argumentów niezbędnych w dyskusjach z Radą Ministrów. Pan Prezydent Andrzej Duda zadeklarował również, że oprócz rozmów z Premierem i politykami wystąpi z pisemnym wsparciem naszych argumentów oraz prośbą w tej sprawie skierowaną do Premiera i przywódców Zjednoczonej Prawicy o ponowną analizę przynależności resortowej leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody.