Miesięczne archiwum: październik 2020

Las ma duszę i pełen jest dusz


Przed nami okres Wszystkich Świętych, jakże szczególny i inny w tym roku, naznaczonym wirusem i niepokojami społecznymi.  Jednak jest to jak każdego roku czas refleksji, zadumy i pamięci o tych, którzy już „się minęli” jak to określają górale. Pamiętajmy o ludziach, którzy odeszli, wspominajmy ich w listopadowy czas i pamiętajmy słowa Cypriana Norwida:

Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie.

Czytaj dalej

Spotkanie z Edwardem Siarką – Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Leśnictwa i Łowiectwa

Ministerstwo Środowiska – Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej nr 3.
23.10.2020 r.

W dniu 23 października br. Przewodniczący Związku Leśników Polskich  w Rzeczypospolitej Polskiej  Jarosław Szałata spotkał się z Panem Edwardem Siarką, który 3 października br. otrzymał od Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego nominację na urząd Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa. Podczas spotkania Przewodniczący Jarosław Szałata przybliżył statutowe cele działania ZLP w RP oraz jego ponad stuletnią historię. Wręczył także stosowny list gratulacyjny:

Czytaj dalej

Koledze

Krzysztofowi Górskiemu

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

Z POWODU ŚMIERCI

BRATA

składają Koleżanki i Koledzy

ze Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej

Najważniejsi są ludzie

Trwający od wielu miesięcy, obecnie nasilający się w restrykcje czas pandemii, towarzyszące nam poczucie zagrożenia, niepewności i lęku o przyszłość bliższą i dalszą, są bardzo deprymujące. Żyjemy w poczuciu bezradności i wielkiej niepewności o zdrowie, pracę, przyszłość własną i bliskich. Towarzyszą nam różne, zwykle mało przychylne oceny naszej działalności, najczęściej formułowane przez ludzi, którzy niewiele o nas wiedzą. Otaczają nas też informacje medialne o wyborach, polityce, protestach, nagrodach wypłacanych w ministerstwach.

Czytaj dalej

Zadaniowy czas pracy

W ostatnim czasie, z racji nietypowej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa COVID- 19, także w związku z wypełnianiem obowiązków pracowniczych osób, które przeszły na emeryturę i niezatrudnianiem na ich miejsce nowych pracowników, pojawiły się problemy z interpretacją zadaniowego czasu pracy.

Praca zadaniowa to taki  system czasu pracy, który pozwala  na elastyczność w wykonywaniu obowiązków służbowych przez pracownika. Jest to rozwiązanie  często wprowadzane przez pracodawców przy zatrudnianiu na stanowiskach wymagających od pracownika samodzielnego zarządzania swoim czasem pracy.

Zgodnie z art. 140 Kodeksu pracy:

Czytaj dalej

Stypendia dla przyszłych leśników wręczone

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej podjęła w 2020 roku po raz kolejny, już szósty,  decyzję o ufundowaniu stypendiów naukowych dla wyróżniających się uczniów średnich szkół leśnych. Zgodnie z przyjętym przez nas regulaminem stypendium naukowe obejmuje  uczniów jedenastu szkół podległych pod Ministra Środowiska oraz szkoły w Tułowicach i Rucianem-Nidzie, a fundowane jest za najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych za okres czterech lat kształcenia.

foto: TL w Starościnie
Czytaj dalej