List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy do członków ZLP w RP

W dniu dzisiejszym do Biura ZLP w RP wpłynął list skierowany do nas w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy przez Krzysztofa Szczerskiego – Szefa Gabinetu Prezydenta RP:  

Jest to odpowiedź na wysłane w imieniu wszystkich członków ZLP w RP  życzenia i gratulacje dla Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Przypominamy, że jutro, już po raz kolejny, dzięki inicjatywie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy odbędzie się akcja #sadziMY. Szczegóły tej akcji na stronie Lasów Państwowych.

Sadzenie drzew z udziałem Pary Prezydenckiej odbędzie się na terenach leśnych katastrofalnie zniszczonych huraganem w nocy 11/12 sierpnia 2017 roku. 

Zaplanowano je w najbardziej zniszczonym przez „huragan 100-lecia” leśnictwie Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz. Para Prezydencka będzie sadziła nowe drzewa wspólnie z kierownictwem resortu i Lasów Państwowych, pracownikami administracji publicznej, żołnierzami, harcerzami, strażakami oraz z leśnikami z Nadleśnictwa Lipusz.  W siedzibach nadleśnictw oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w całej Polsce w dniu 18 września br. będą rozdawane sadzonki drzew.

Jarosław Szałata