Uzwiązkowienie – stan na 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z informacjami złożonymi przez Przewodniczących Regionów stan osobowy ZLP w RP na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 11811 członków (w tym 10086 pracowników i 1725 emerytów) zrzeszonych w 399 jednostkach. W ciągu ostatniego półrocza przybyły 2 nowe jednostki organizacyjne oraz 181 członków. Natomiast w ciągu ostatniego roku przybyło łącznie 6 jednostek i 247 członków.

Podziękowania dla wszystkich Przewodniczących, a zwłaszcza Przewodniczących Organizacji Zakładowych za wkład w rozwój ZLP w RP.

Przewodniczący Jarosław Szałata złożył pismo do Dyrektora Generalnego LP Andrzeja Koniecznego z informacją o stanie liczebnym ZLP w RP oraz o stwierdzeniu przez Sąd Okręgowy  reprezentatywności Związku.