Region Pomorski ZLPwRP, pomaga w walce z SARS CoV-2 i COVID-19

29 maja 2020 r., przy Szpitalu Powiatowym w Brodnicy, odbyło się przekazanie 2800 nitrylowych rękawiczek ochronnych dla personelu medycznego tego Szpitala i podległych mu placówek leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Potrzebne właśnie w tym momencie rękawiczki przekazano na ręce Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Dariusza Szczepańskiego. W imieniu leśników z 28 jednostek, wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przekazania dokonali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica Grzegorz Karolak oraz Przewodniczący Regionu Pomorskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Jasieniecki.

Zbiórkę pieniędzy na ten cel, od pracowników i organizacji współpracujących, jeszcze do końca czerwca br., prowadził Komitet Społeczny „Leśnicy Pomorza i Kujaw”, pod hasłem „Pomaganie mamy w naturze”. Prowadzącymi akcję zbiórki są Nadleśniczowie Nadleśnictw: Szubin – Grzegorz Gust i Ronowo – Kamil Walenciuk, oraz Dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi – Piotr Marciniak. Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Z-ca Dyrektora RDLP w Toruniu – Ireneusz Jałoza.

Taka forma pomocy w walce z wirusem SARS CoV-2 i chorobą COVID-19, została zaproponowana Dyrekcji RDLP przez Region Pomorski ZLP w RP w Toruniu.

Regionalny Związek Leśników Polskich, przekazał na ten cel środki z rezerwy budżetu Regionu oraz zaapelował do wszystkich swoich członków, o wsparcie tej pożytecznej akcji.

Wielką zaletą zbiórki, jest możliwość wskazywania przez samych darczyńców, adresatów pomocy. Któż bowiem lepiej zna potrzeby lokalnych placówek, jak nie mieszkańcy poszczególnych powiatów, stanowiących teren działania leśników podległych RDLP w Toruniu.

Dzięki tej inicjatywie, udało się już pomóc wielu placówkom, między innymi w Golubiu-Dobrzyniu, Więcborku, Tucholi, Brodnicy i innych miejscowościach. Są to nie tylko szpitale, lecz także pogotowia ratunkowe, domy pomocy społecznej, domy dziecka, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze itp.

Wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w akcję „Pomaganie mamy w naturze”, chcę tą drogą bardzo gorąco podziękować za okazaną wrażliwość na potrzeby innych i za okazaną prawdziwą solidarność w tej chwili próby dla nas wszystkich.

Zachęcam do pomocy!

Informacje na stronie: www.zbiorki.gov.pl, Nr zbiórki: 2020/1483/KS

                                                                                        Tekst: Krzysztof Jasieniecki

                                                           Foto: Przemysław Jakubowski