Żegnamy Januarego Szajdę

W piątek 26 czerwca 2020 roku w wieku 66 lat odszedł nasz Kolega January Szajda –  Wielki Leśnik, Wielki Człowiek…

Jego charakterystyczna postać zapadała natychmiast w pamięć każdego, kogo Bóg i los zetknął z Januarym. Ale nie tylko ze względu na wyjątkowy wzrost i posturę zasłużył na miano Wielkiego Człowieka. Ukochał las i przyrodę, ale także ludzi. Znakomity leśnik, przyrodnik i myśliwy. Służył ludziom dobrą radą, ogromnym doświadczeniem życiowym i zawodowym oraz wszelką pomocą. Wieloletni leśniczy Leśnictwa Aleksandrowiec w Nadleśnictwie Różanna, ogromnie zaangażowany w działania i wszelkie inicjatywy społeczne. Już w 1982 roku znalazł się w gronie założycieli Federacji Związków Zawodowych Pracowników Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Latem 1991 roku, gdy powstał Komitet Założycielski Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej Regionu Pomorskiego aktywnie w nim działał, obok śp. Zbigniewa Grugela. Budował pośród toruńskich leśników struktury regionalne, a od 1996 roku znakomicie reprezentował Region Pomorski w Radzie Krajowej ZLP w RP. Od 18.10.2002 roku do 23.02.2018 roku był Przewodniczącym Regionu Pomorskiego ZLP w RP w Toruniu. Z wielką odpowiedzialnością i mądrością znakomicie wywiązywał się z obowiązków partnera społecznego kolejnych Dyrektorów Generalnych i Regionalnych Lasów Państwowych oraz Nadleśniczych z terenu RDLP w Toruniu. Dzięki Jego aktywności i wielkiemu zaangażowaniu w czerwcu 2006 roku Regionowi Pomorskiemu ZLP w RP został nadany i poświęcony sztandar.

W 2007 roku został  powołany do Kapituły Złotego Znaku Związku opiniującej nadanie leśnikom tego najwyższego w ZLP w RP odznaczenia.

Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami związkowymi, resortowymi, łowieckimi i państwowymi.  Odznaczony miedzy innymi w 2005 roku przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Za wielkie i szczególne zasługi dla polskiego leśnictwa został odznaczony przez Dyrektora RDLP w Toruniu Kordelasem Leśnika Polskiego – najwyższym i najcenniejszym wyróżnieniem dla leśnika.

W marcu 2019 roku uchwałą Zjazdu Krajowego ZLP w RP otrzymał godność Honorowego Członka naszego Związku.

W 2010 roku świetnie wywiązał się z roli Komandora XXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników „Na Borowym Szlaku”, który skupił 1700 uczestników. Nasz Wielki Kolega nie pojawi się jednak na kolejnym Rajdzie, spotkaniu czy Zjeździe. Został wezwany przed oblicze Boga Najwyższego, bo tam także są potrzebni ludzie tak dobrzy i wielcy, a takim był nasz znakomity Kolega January Szajda. Cześć Jego Pamięci!   

  

Jako społeczność Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Żonie Marii, córce Joannie w raz z mężem Bartoszem i synem Hubertem oraz całej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Wszystkich, którzy chcą pożegnać naszego Kolegę Januarego Szajdę – Honorowego Członka ZLP w RP,  informujemy, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 1 lipca 2020 roku we Wtelnie (powiat bydgoski). O godzinie 1100 zostanie odprawiona Msza Święta w Kościele p.w. Św.  Michała Archanioła we Wtelnie, a następnie ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym.

Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP