Obchody 100-lecia Regionu Pomorskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej

 „Wywalczona niepodległość w 1918 r., była dla Pomorzan i części Kujawiaków niepodległością tylko teoretyczną – obraz naszych dziadków, często – tak jak my – związanych z lasami, które wciąż znajdowały się jeszcze w zarządzie niemieckich zaborców – w prezentacji 100 – LECIE  POWROTU POMORZA I KUJAW DO POLSKI – 1920 r.” przedstawi Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polski – historyk – Prof. dr. hab – Zbigniew Girzyński”. Tak zapowiadała Dorota Rutecka, wraz z Robertem Kamińskim, członkami ZOZ ZLP w RP w N-ctwie Brodnica, jednego z trzech prelegentów uroczystości 100-lecia Regionu Pomorskiego ZLP w RP, które odbyło się 6 marca 2020 r. w Brodnicy.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP – Jarosław Szałata przedstawił historię 100-lecia ZLP w RP,  a Krzysztof Jasieniecki – Przewodniczący Regionu Pomorskiego – historię powstania i działalności Związku na Pomorzu i części Kujaw, które zaczęły się w 1920 roku – w chwili wycofania się władzy i wojsk zaborców niemieckich z tych terenów.

Uroczystość podwójnego jubileuszu, stanowiła zasadniczą część Zjazdu Delegatów Regionu Pomorskiego ZLP w RP trwającego w dniach 6-7 marca 2020 r.

Z uwagi na  patriotyczny charakter, obchody jubileuszu uzyskały Patronat Honorowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który zwrócił się do działaczy Regionu Pomorskiego ZLP w RP, m. in. tymi słowami: „Z okazji jubileuszu działalności Regionu Pomorskiego Związku Leśników Polskich składam wyrazy głębokiego uznania za ogromny wkład wniesiony w trwały rozwój polskich lasów oraz troskę o ojczystą przyrodę”.

Gośćmi na uroczystości byli: Dyrektor RDLP w Toruniu – Bartosz Michał Bazela, Poseł na Sejm RP – prof. dr. hab Zbigniew Girzyński, Przewodniczący ZLP w RP – Jarosław Szałata, Kapelan leśników i myśliwych Diecezji Toruńskiej – Ks. kan. Gabriel Aronowski, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Przewodniczący ościennych regionów ZLP w RP, Przewodniczący Związku NSZZ „Solidarność 80” – Tomasz Podsiedlik, prawie wszyscy Nadleśniczowie N-ctw, w których działają ZOZ ZLP w RP, przedstawiciel Dyrekcji Technikum Leśnego w Tucholi prof. Roman Smoliński, delegaci na Zjazd oraz liczni wyróżnieni odznaczeniami działacze Regionu Pomorskiego ZLP w RP. Przybył także przedstawiciel braci łowieckiej, media branżowe i lokalne oraz sygnaliści, mistrz Polski wabiarzy jeleni – Tomasz Górzyński i inni lokalni artyści.

W programowych prezentacjach mówcy wskazywali na bardzo dużą rolę działaczy i Związków z terenu obecnego Regionu Pomorskiego ZLP w RP, w rozwoju Związku Leśników w okresie międzywojennym, jak i w odrodzeniu Związku Leśników Polskich w RP po transformacji ustrojowej w 1989 r.

Przy brzmieniu myśliwskich rogów wręczano odznaczenia działaczkom i działaczom Regionu Pomorskiego ZLP w RP.

Z rąk Dyrektora RDLP w Toruniu Pana Bartosza Bazeli – „Kordelas Leśnika Polskiego” otrzymali:

 • Elżbieta Zakrzewska z Brodnicy;
 • Piotr Wódczak z Gniewkowia.

Odznakę „Za zasługi dla lasów Kujawsko-Pomorskich” otrzymali:

 • Małgorzata Bansemer z Brodnicy;
 • Roman Pytlasiński z Brodnicy.

Najwyższe odznaczenie ZLP w RP – „Złoty Znak Związku” otrzymał Przewodniczący Regionu Pomorskiego ZLP w RP w latach 1996-2002 Aleksander Skowroński.

Złotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:

 • Wiesława Bartczak-Obermuller z Brodnicy,
 • Konrad Klapczyński z Różanny
 • Mariusz Jelenewski z RDLP w Toruniu;

Srebrną  odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:

 • Henryk Gniot z Różanny;
 • Kazimierz Semrau z Różanny;
 • Zofia Szatkowska z Różanny;
 • Tadeusz Walczak z Żołędowa;
 • Zbigniew Matuszewski z Żołędowa;
 • Mieczysław Wasila z Żołędowa;
 • Stanisław Skocz z Żołędowa;
 • Jerzy Barciński z Skrwilna;
 • Krzysztof Żyźniewski z Skrwilna;
 • Piotr Kwiatkowski z Brodnicy;
 • Leszek Osmański z Brodnicy;
 • Jan Nowatkowski z Brodnicy;
 • Andrzej Brózda z Brodnicy;
 • Dorota Rutecka z Brodnicy;
 • Janusz Marks z Brodnicy;
 • Benedykt Sarnowski z Brodnicy.

Brązową odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:

 • Jerzy Więckiewicz z Skrwilna;
 • Gabriel Śliwiński z Skrwilna;
 • Stanisław Szatkowski z Skrwilna;
 • Barbara Burdzy-Nenczak z Różanny;
 • Marek Makowskiz Brodnicy;
 • Waldemar Grabowski z Żołędowa;
 • Bernard Kowalewski z Szubina.

Odznaczenia Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej, wręczył Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata w asyście Dyrektora RDLP w Toruniu Bartosza Bazeli i Przewodniczącego Regionu Pomorskiego Krzysztofa Jasienieckiego.

Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata wręczył także legitymacje i znaczki ZLP w RP ośmiu nowym członkom z Nadleśnictw Brodnica i Golub-Dobrzyń.

Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia gości, w czasie których pogratulowali oni jubilatom, przekazali życzenia oraz pamiątkowe grawery i inne piękne pamiątki.

Występy artystyczne ludowego Zespołu „Wesołe Kumoszki”, Julii i Tomasza Gurzyńskich oraz kwartetu sygnalistów, towarzyszyły uczestnikom do samego końca obchodów.

Przewodniczący Regionu Pomorskiego Krzysztof Jasieniecki, podziękował Dyrektorowi RDLP    w  Toruniu Bartoszowi Bazeli za zgodę na zorganizowanie uroczystości i przyznane odznaczenia. Podziękował także gospodarzowi terenu – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Brodnica –  Grzegorzowi Karolakowi oraz współorganizatorom – członkiniom i członkom ZOZ w Brodnicy i Golubiu-Dobrzyniu, gościom i wszystkim uczestnikom.

Druga część Zjazdu Delegatów, była już częścią roboczą mającą charakter Zjazdu Sprawozdawczego. Obecnych było 83,3 % Delegatów. Prowadzącymi Zjazd zostali wybrani: Wiceprzewodnicząca Regionu Pomorskiego Wiesława Bartczak-Obermuller i Przewodniczący Krzysztof Jasieniecki.

Po ukonstytuowaniu się Organów Zjazdu Krzysztof Jasieniecki zapoznał delegatów z działaniami Rady Regionu w okresie sprawozdawczym. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Regionu, Danuta Robak, odczytała sprawozdanie finansowe i protokół Komisji zakończony wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie Regionu Pomorskiego ZLP w RP. Po krótkiej dyskusji odbyło się głosowanie, w wyniku którego, Zjazd udzielił absolutorium Radzie.

Rozpoczęła się dyskusja programowa, w której jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Krajowej ZLP w RP – Jarosław Szałata. Zapoznał on delegatów z aktualną sytuacją Związku i postulatami, o które obecnie walczymy w kontekście ostatnich zmian zachodzących w resorcie środowiska i Lasach Państwowych. Przewodniczący Szałata odpowiedział na liczne pytania delegatów.

Obecny na Zjeździe Z-ca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych „MENTOR” Jacek Zbróg poinformował o nowych propozycjach Firmy i odpowiadał na pytania.

Zjazd podjął Uchwałę o przyjęciu Statutu krajowego ZLP w RP, jako obowiązującego dla Regionu Pomorskiego Związku.

                                                                                                     Krzysztof Jasieniecki