Informacja z posiedzenia Rady Okręgu Lubelskiego Związku Leśników Polskich w RP

Tradycją jest organizowanie posiedzeń Rady Okręgu Lubelskiego Związku Leśników Polskich w RP w poszczególnych Nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. W dniu 20 lutego 2020 roku Rada Okręgu Lubelskiego ZLP w RP gościła, na swoim kolejnym posiedzeniu, w nowej siedzibie Nadleśnictwa Strzelce. Miejsce spotkania wybrano nieprzypadkowo. Nową siedzibę Nadleśnictwa oficjalnie otwarto w czasie regionalnych (lubelskich) obchodów Święta Lasu we wrześniu 2019 r. Była to więc świetna okazja do dokładnego zapoznania się z obiektem. Uczestników posiedzenia podejmował Pan Mariusz Nagadowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce.

Posiedzenie rozpoczęło się od spotkania i rozmowy z Panem Piotrem Mrozem – Zastępcą Dyrektora RDLP w Lublinie ds. ekonomicznych. Tematem wiodącym była oczywiście sytuacja ekonomiczna naszej Dyrekcji oraz sprawy pracownicze.


Od lewej: Zbigniew Janeczek Członek Prezydium Rady Okregu, Mariusz Nagadowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce, Piotr Mróz Zastępca Dyrektora RDLP w Lublinie, Urban Kolman Przewodniczący ZLP w RP Okręgu Lubelskiego, Piotr Cebula Wiceprzewodniczący ZLP w RP Okręgu Lubelskiego, Adam Horecki Wiceprzewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego

Po zakończeniu spotkania z Dyrektorem, odbyła się miła uroczystość wręczenia brązowej odznaki związkowej  „Zasłużony dla Leśników Polskich” Kol. Dominikowi Szlązakowi, członkowi ZLP w RP w Nadleśnictwie Strzelce. Wręczenia odznaki dokonał Urban Kolman – Przewodniczący Okręgu Lubelskiego.


Od lewej: Piotr Mróz, Urban Kolman, Dominik Szlązak

W dalszej kolejności członkowie Rady mieli okazję zapoznać się ze specyfiką , głównymi problemami, ale także z wieloma sukcesami organizacyjnymi i hodowlanymi Nadleśnictwa Strzelce. Za sprawą Mariusza Nagadowskiego – Nadleśniczego, uczestnicy otrzymali w pigułce obraz funkcjonowania  jednego z Nadleśnictw w RDLP w Lublinie.


Prezentację prowadzi Nadleśniczy Mariusz Nagadowski

Kolejnym punktem spotkania było zwiedzenie nowej siedziby. Po okazałym, pachnącym jeszcze świeżą farbą obiekcie oprowadzał Nadleśniczy Mariusz Nagadowski. Uczestnicy mieli okazję zajrzeć do niemal wszystkich pomieszczeń od kotłowni po poddasze, zapoznając się z wszelkimi nowinkami technicznymi zastosowanymi przy budowie obiektu. Należy pogratulować szefowi i załodze Nadleśnictwa wspaniałych warunków pracy. Zwieńczeniem tej części posiedzenia było wspólne posadzenie drzewka dębu, który nosi imię „Związkowiec”. Będzie upamiętniał bardzo miłe spotkanie Rady Okręgu Lubelskiego ZLP w RP z pracownikami Nadleśnictwa Strzelce.


Od lewej: Piotr Mróz, Urban Kolman, Kazimierz Małyska Przewodniczący ZLP w RP w Nadleśnictwie Strzelce, Mariusz Nagadowski

Dąb „Związkowiec”

Główną część posiedzenia Rady Okręgu poświęcono zagadnieniom związanym z bieżącą działalnością Okręgu Lubelskiego jak również całego Związku Leśników Polskich w RP. Jednak wiodącym i zasadniczym tematem spotkania było omówienie stanu przygotowań do zbliżającego się Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgu Lubelskiego, a także Krajowego Zjazdu Delegatów ZLP w RP.

Uczestnicy posiedzenia

Tekst: Urban Kolman

Foto : Marek Danilczuk