Dzienne archiwum: 19 lutego 2020

100 lat Polskiej Administracji Leśnej na zachodzie kraju

22 stycznia br. Nadleśnictwo Międzychód obchodziło Jubileusz 100-lecia funkcjonowania Polskiej Administracji Leśnej na swoim terenie. Podczas uroczystości poświęcono oraz przekazano Nadleśnictwu sztandar. W obchodach udział wziął m.in. Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP.

Szczegółowa relacja z obchodów znajduje się na stronie Nadleśnictwa Międzychód.

Jubileusz 100-lecia istnienia obchodzi również w 2020 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Główne obchody odbyły się 1 lutego br. Udział w nich wzięło wielu gości, a wśród nich działacze Związku Leśników Polskich w RP z Przewodniczącym Jarosławem Szałatą oraz Przewodniczącym Regionu Wielkopolskiego Januszem Rudą na czele.

Relację z uroczystości można było zobaczyć m.in. w Teleskopie (TVP 3 Poznań).

Więcej na temat Jubileuszu można przeczytać na stronie RDLP w Poznaniu.

Pobyt na urlopie dla poratowania zdrowia i zwolnienie lekarskie członka związku zawodowego

Czy pobyt leśnika na urlopie dla poratowania zdrowia ogranicza go jako pracownika i jednocześnie działacza związkowego lub np. radnego, w jego działalności społecznej?

Urlop dla poratowania zdrowia, przysługujący pracownikom Lasów Państwowych został uregulowany w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach. Jest to urlop płatny, służący regeneracji sił pracownika i jego powrotu do pracy po odzyskaniu zdrowia. W trakcie urlopu na poratowanie zdrowia, pracownik nie może wykonywać pracy zarobkowej. Taką pracą jest działalność ukierunkowana na zysk. Nie ma przy tym znaczenia czy przynosi ona faktyczne dochody. Liczy się bowiem wyłącznie fakt prowadzenia działalności i tym samym zamiar uzyskania wynagrodzenia.

Przy uwzględnieniu powyższych uwag, a contrario, należy stwierdzić, że dopuszczalna, w trakcie urlopu na poratowanie zdrowia, jest wszelka działalność nienastawiona na zysk. W tym zakresie zawiera się także działalność związkowa, która ma charakter nieodpłatny.

Czytaj dalej