Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w RP Okręgu Warszawskiego

W dniu 16 stycznia 2020 r. w Ośrodku szkoleniowym MODR Oddział Poświętne położonym na terenie Nadleśnictwa Płońsk odbył się Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w RP Okręgu Warszawskiego.

Zjazd otworzył Przewodniczący Związku Leśników Polskich Okręgu Warszawskiego Wojciech Kała witając wszystkich delegatów oraz przybyłych gości: Roberta Jaśkiewicza – Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych RDLP w Warszawie i Tomasza Józwiaka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Płońsk.

Podczas obrad oprócz wielu spraw organizacyjnych i udzielonego absolutorium podjęto szereg Uchwał i Wniosków wyznaczających zadania dla Rady na najbliższy rok. W trakcie dyskusji z Dyrektorem Delegaci poruszyli wiele istotnych spraw pracowniczych, związkowych oraz kwestii funkcjonowania Lasów Państwowych.

Uroczyście wręczono odznaki:

  • Złotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymał Nadleśniczy Nadleśnictwa Płońsk Tomasz Józwiak.
  • Brązowe odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich”  otrzymali pracownicy Nadleśnictwa Siedlce: Paweł Dmowski i Mirosław Reiss.

Tekst: Wojciech Kała

Foto: ZLP w RP Okręgu Warszawskiego