XXVIII Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników – ruszają zapisy!

XXVIII MIĘDZYNARODOWE SZACHOWE MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

 O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 POD PATRONATEM HONOROWYM DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Komunikat organizacyjny

1. Termin i miejsce:

 • 1-4 kwietnia 2020 r.
 • Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów, tel. 62 7615045, 7615046, e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl

2. Organizatorzy:

 • Związek Leśników Polskich w RP
 • Region Wielkopolski ZLP w RP
 • Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

3. Kontakt:

 • kierownik turnieju – Jarosław Szałata – tel. 602 607 230
 • sprawy organizacyjne i zgłoszenia –
  Biuro ZLP w RP – tel. 22 5898380, kom. 662 845 525, e-mail: zlpwrp@lasy.gov.pl

4. Uczestnicy:

Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są:

 • pracownicy PGL Lasy Państwowe
 • pracownicy Parków Narodowych
 • pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa
 • pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
 • pracownicy naukowi i studenci wydziałów leśnych wyższych uczelni
 • nauczyciele i uczniowie szkół leśnych
 • pracownicy ZUL aktualnie współpracujący z jednostkami PGL LP posiadający wykształcenie leśne
 • emeryci i renciści PGL LP
 • delegacje zagraniczne, których członkowie są leśnikami lub pracownikami naukowymi wydziałów leśnych

5. Zapisy do XXVIII Międzynarodowych Szachowych Mistrzostw Polski Leśników wyłącznie poprzez Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej:

 • zgłoszenia do dnia 10 marca 2020 r.
 • zgłoszenia dokonuje jednostka zatrudniająca zawodników, organizacja związkowa lub osobiście zawodnicy startujący na własny koszt
 • zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, ranking ELO, dane kontaktowe, datę przyjazdu oraz dane do faktury
 • zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zlpwrp@lasy.gov.pl
 • koszt uczestnictwa wynosi 600,00 zł, w przypadku przyjazdu w dniu 2 kwietnia – 550,00 zł
 • wpłaty należy przekazywać na konto bankowe ZLP w RP

Bank BNP Paribas 45 2030 0045 1110 0000 0401 1700

tytuł wpłaty:

uczestnictwo w mistrzostwach szachowych – imię i nazwisko uczestnika

 • ilość miejsc jest ograniczona do 60 osób, decyduje kolejność zgłoszeń

Program Mistrzostw

1 kwietnia 2020 r. (środa)

 • od godz. 15.00 przyjazd zawodników
 • 18.00 – 22.00 kolacja
 • 20.00 otwarty turniej szachów błyskawicznych (puchary i dyplomy wręczane będą podczas ceremonii zakończenia Mistrzostw Polski Leśników w dniu 4 kwietnia 2020 r. (sobota)

2 kwietnia 2020 r. (czwartek)

 • 7.45-8.30 – śniadanie
 • 8.45-9.00 – odprawa techniczna
 • 9.00-9.25 – oficjalne otwarcie XXVIII Międzynarodowych Szachowych Mistrzostw Polski Leśników o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP
 • 9.30-10.30 – I runda
 • 10.45-11.45 – II runda
 • 12.00-13.00 – III runda
 • 13.30-14.15 – obiad
 • 14.30-15.30 – IV runda
 • 15.45-16.45 – V runda
 • 17.00-18.00 – VI runda
 • 18.15-19.15 – VII runda
 • 19.30 – kolacja

3 kwietnia 2020 r. (piątek)

 • 7.30-8.00 – śniadanie
 • 8.15-9.15 – VIII runda
 • 9.30-10.30 – IX runda
 • 10.45-11.45 – X runda
 • 12.00-13.00 – XI runda
 • 13.15-14.00 – obiad
 • 14.15-15.00 – zwiedzanie wystawy czasowej towarzyszącej mistrzostwom Szachy w średniowieczu – średniowiecze w szachach – budynek Powozowni
 • 15.00-18.00 – zwiedzanie z przewodnikiem Ośrodka Kultury Leśnej
 • 19.00 – uroczysta kolacja

4 kwietnia 2020 r. (sobota)

 • 8.15-9.00 – śniadanie
 • 9.30-10.15 – uroczysta ceremonia zakończenia Mistrzostw Polski Leśników
 • Ok. 10.30 – wyjazd uczestników

System rozgrywek – regulamin

 • wszyscy zawodnicy grają w jednej grupie
 • turniej szachów błyskawicznych ma charakter otwarty
 • mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund
 • tempo gry: 30 minut dla zawodnika
 • przeprowadzona zostanie klasyfikacja drużynowa – drużyna składa się z 2 lub 3 zawodników
 • składy drużyn przyjmowane będą w trakcie odprawy technicznej.
 • odprawa techniczna  odbędzie się 2 kwietnia 2020 r. o godzinie 8.45
 •  Ostateczna weryfikacja drużyn nastąpi przed rozpoczęciem II rundy. W końcowej klasyfikacji drużyny liczy się punktacja dwóch zawodników z największą liczbą punktów
 • w przypadku równiej ilości punktów obowiązuje następująca punktacja pomocnicza:
  • średni Buchholz
  • Buchholz
  • progres
  • większa liczba zwycięstw
  • wynik bezpośredni
  • losowanie
 • w klasyfikacji drużynowej w przypadku równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce pierwszego zawodnika w klasyfikacji indywidualnej
 • w turnieju obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. W sprawach spornych decyzję podejmuje sędzia główny
 • w przypadku rażąco niewłaściwego zachowania na sali gry sędziemu głównemu przysługuje prawo stosowania wszystkich środków dyscyplinujących
 • na sali gry obowiązuje zakaz palenia, spożywania napojów i posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych
 • regeneracja sił i gry towarzyskie odbędą się w sali klubowej