Zastępstwa – dalsze pytania

Od niedawna obowiązuje Protokół Dodatkowy nr 29 do PUZP, który m. in. reguluje sprawy zastępstw. Istotne zmiany wprowadzono w paragrafie 7, ale wciąż otrzymuję pytania w tej sprawie, a najczęściej takie:

W związku ze zmianami PUZP powstał problem w interpretacji paragrafu 7 dot. zastępstw. Czy, jeśli 1 osobę zastępuje więcej niż 1 osoba, to dodatek specjalny należy podzielić na nie, czy każda z osób ma po odpowiednio 25 czy 40% dodatku?

Odpowiedź brzmi naturalnie tak:

Każda z zastępujących nieobecnego pracownika osób ma 25 lub 40% dodatku specjalnego, a nie jest on dzielony przez liczbę osób, którym powierzono zastępstwo.

Należy też pamiętać, że zastępstwo jest pełnione na podstawie pisemnego polecenia pełnienia zastępstwa podpisanego przez pracodawcę i pracownika i to w nim powinna być określona należność za pełnienie zastępstwa. 

                                                                                                         Jarosław Szałata