Udział Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej w nadaniu Sztandaru Nadleśnictwu Brodnica

14 czerwca 2019 r. w Brodnicy odbyły się uroczystości związane z nadaniem Sztandaru Nadleśnictwu Brodnica, wchodzącym w skład w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Przygotowania do tego aktu trwały ponad rok. Jak w większości szczytnych inicjatyw, przeszkód też nie brakowało. Jedną z nich były stosunkowo wysokie koszty, z jakimi przyszło się zmierzyć Zespołowi Organizacyjnemu i  Komitetowi Społecznemu ds. ufundowania sztandaru. Ambicją załogi Nadleśnictwa Brodnica było, aby środki na ten cel, w jak najmniejszym stopniu obciążały finanse firmy. Zorganizowano zbiórkę wśród pracowników, osób i podmiotów zaprzyjaźnionych z Nadleśnictwem. Prezydium Regionu Pomorskiego Związku Leśników Polskich w RP, w imieniu toruńskich związkowców, postanowiło także wesprzeć to przedsięwzięcie.

W uroczystościach poświęcenia i nadania sztandaru, obok pracowników i części emerytów Nadleśnictwa Brodnica, wzięło udział wielu gości, przedstawicieli władz samorządowych, Lasów Państwowych, Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Policji, Kół Łowieckich, Dyrekcji Szkół oraz uczniowie. Odbywały się w honorowej asyście sztandarów: RDLP w Toruniu, Regionu Pomorskiego ZLP w RP w Toruniu, a także Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Policji, Kół Łowieckich i Zespołu Szkół.

Sztandar poświęcił Kapelan Leśników i Myśliwych, ks. kanonik Gabriel Aronowski, podczas uroczystej Mszy Św. w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej, w którym znajduje się piękna Kaplica Św. Huberta. Ceremonię uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych pod dyrekcją znakomitego muzyka i wychowawcy młodzieży Technikum Leśnego w Tucholi Mirosława Pałczyńskiego oraz zespół sygnalistów muzyki myśliwskiej „Hubertus” z Kwidzyna pod przewodnictwem Michała Wojtyłły.

Dalsze uroczystości odbyły się w Brodnickim Domu Kultury, gdzie fundatorzy sztandaru, w tym Związek Leśników Polskich w RP w Toruniu, dokonali wbicia pamiątkowych gwoździ.

Następnie Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Bartosz Michał Bazela, nadał i dokonał przekazania sztandaru Nadleśniczemu Nadleśnictwa Brodnica Grzegorzowi Karolakowi.

Po złożeniu uroczystej przysięgi Nadleśniczy przekazał sztandar przedstawicielom załogi Nadleśnictwa Brodnica.

Po zakończeniu ceremonii, pomimo ogromnego upału, wystąpiło wielu mówców. Wśród nich Przewodniczący Regionu Pomorskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Jasieniecki.

Oto obszerny fragment jego przemówienia:

„Ważny to dzień dla wszystkich, którzy pracują i służą pięknym brodnickim lasom. Pozwólcie, że jako Przewodniczący Regionu Pomorskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji zrzeszającej ok. 40% pracowników Lasów Państwowych,  złożę Wam gorące gratulacje, w związku z ukoronowaniem długotrwałych starań i nadaniem tego przepięknego, dumnego i wzniosłego – jak brodnickie lasy – SZTANDARU NADLEŚNICTWA BRODNICA!

Chcę przy tej okazji,  podzielić się z Wami krótką refleksją:

Nadanie i przyjęcie sztandaru to taki akt, który wynika z pragnienia uwieńczenia oraz zachowania osiągnięć i sukcesów,  jedności i dobrej współpracy załogi.

Sztandar,  powinien upamiętniać i utrwalać to co najlepsze, zwracać naszą uwagę na przedsięwzięcia, które nam się udały, z których możemy być i jesteśmy dumni! Powinien sprawiać,  byśmy my – tworzący zespół ludzi,  mających ten sam cel,  jakim jest zachowanie piękna i bogactwa brodnickich lasów – umieli odnajdywać i doceniać w sobie wzajemnie toco wartościowe oraz głośno to  podkreślać i przekładać na jeszcze lepszą współpracę. Kolejne zaś pokolenia, które ten sztandar  przejmą i będą się wokół niego skupiały,  te osiągnięcia,  chlubne wydarzenia,  cenne doświadczenia,  nasze zasady,  tradycje  i dobre relacje, będą sobie przypominały i z dumą je kontynuowały !

Pozwólcie, że w imieniu członków Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, Regionu Pomorskiego w tym nadzwyczajnym dniu,  złożę wszystkim pracownikom Nadleśnictwa Brodnica serdeczne życzenia,  dalszych sukcesów w dbałości o ten skarb jakim są brodnickie lasy!

Życzę każdemu z osobna,  aby mógł się zawodowo rozwijać i samorealizować, aby jego praca była dostrzegana i doceniana, a jej warunki i relacje jak najlepsze!

Na zakończenie,  proszę wszystkich zebranych na tej uroczystości o przyjęcie życzeń satysfakcji  i zadowolenia,  ze współpracy z brodnickimi leśnikami! Jako Związek Leśników Polskich dostrzegamy i doceniamy jej wagę! Bez wielu z Was osobiście, a także  podmiotów które  reprezentujecie, nie byłoby możliwe osiągnięcie żadnych znaczących sukcesów, a często nawet wykonanie zwykłych zadań.

Życzę wam dużo zdrowia, zadowolenia z życia i sił  do dalszej, jak najdłuższej, wzajemnej współpracy!”

                                                                                                      Krzysztof Jasieniecki