Dzienne archiwum: 11 lipca 2019

Kilometrówka – kolejna odsłona

4 lipca br. podczas posiedzenia Komisji do spraw Petycji podjęto temat inicjatywy Roberta Czyża (BKSP-145-543/19) dotyczącej zmiany stawki kilometrówki. Postanowiono o podjęciu uchwały wzywającej Ministra Infrastruktury do nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wysokości stawek kilometrówki.

Robert Czyż, na prowadzonej przez niego stronie Kilometrówka, tak podsumował ustalenia z posiedzenia: Przyjęte rozwiązanie jest jeszcze bardziej korzystne od mojej petycji, ponieważ jak słusznie zauważono po skierowaniu uchwały do Marszałka Sejmu RP nie mamy żadnego wpływu KIEDY i w JAKIEJ formie uchwała byłaby procedowana – czego byłem świadomy. Na treść i formę dezyderatu mamy wpływ, a przyjęta procedura nie zostanie zakłócona/zakończona poprzez zmianę kadencji Sejmu RP. Kolejnym krokiem może być realizacja przedmiotu petycji – uchwała Sejmu.

Całość posiedzenia Komisji do spraw Petycji z dnia 4 lipca br. można obejrzeć na sejmowej stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=B2EED4FA0D9D2FD8C1258425004F1E31&fbclid=IwAR2nkvw5KGvJoPyMkkeFylikh6DRXmdItM0oJCrK__F0V20SXSAdj0vUM6U#