Zbliżają się Święta Wielkanocne
i niech będzie to czas  radosnego przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania.
Jest to okres duchowej odnowy, wzajemnego obdarzania się dobrem
i nadziei związanej z wciąż odradzającym się życiem.
W tych dniach w naszych sercach i domach gości spokój, ale też radość,
a wokół rozkwita fenomen wiosennego przebudzenia się Natury.
Świąteczny czas jest świetną okazją do rodzinnego i prawdziwie radosnego wypoczynku
oraz wspólnych spacerów.
Proszę zatem przyjąć wiosenne życzenia radosnego świętowania w otoczeniu najbliższych,
ale także bazi, pisanek, baranków i bogatego zająca,
naturalnie skropione tradycyjnym Dyngusem.

Jarosław Szałata
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej