Kilometrówka – nie odpuszczamy!

Pomimo braku konkretnych działań nie odpuszczamy sprawy „kilometrówki” i uczciwych zasad realnego zwrotu kosztów ponoszonych przez leśników. Naszym podstawowym narzędziem pracy jest dziś samochód prywatny, używany do celów służbowych. W zasadzie muszą to być dwa samochody, bo co w sytuacji, gdy jeden ma urwany zderzak, wahacz, pękniętą sprężynę, czy inne ”kuku”, o które w warunkach leśnych bardzo łatwo? Trzeba go szybko naprawić i też normalnie funkcjonować w sprawach służbowych, ale także prywatnych: zrobić zakupy, dowieźć dzieci do szkoły itd. Dyspozycyjnym w pracy trzeba być przecież nieustannie, ale także zwyczajnie żyć, stąd dzisiejszy leśnik posiada dziś przynajmniej dwa samochody. Nie jest to żadna ekstrawagancja ani fanaberie lecz konieczność, która rodzi  spore koszty.

W dniu 7 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie poświęcone kwestii zmian w przepisach  dotyczących zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych. Wiceminister Marek Chodkiewicz zaprosił na to spotkanie po 2 przedstawicieli z 18 Związków zrzeszających leśników i pocztowców.

Po długiej i burzliwej dyskusji ustalono:

  • Ministerstwo odniesie się do naszego postulatu wyrażonego w petycji, czyli natychmiastowego podniesienia stawki do 1zł /km w okresie przejściowym, tj. do czasu zmiany przepisów w oparciu o aktualne koszty; przekaże odpowiedź pisemnie w najbliższych dniach, informacja będzie najpóźniej do poniedziałku 12 listopada 2018 r.
  • Po okresie 2-3 miesięcy niezbędnym na wykonanie analizy kosztów przez Instytut Transportu Samochodowego wspólnie usiądziemy  do negocjacji nowych stawek i zasad zwrotu kosztów.

W dniu 9 listopada 2018 r. została wystosowana odpowiedź, niestety negatywna, na nasze postulaty, a o całej sprawie pisałem we wpisie z dnia 21.11.2018

Minęło już sporo czasu i deklarowany okres niezbędny na przygotowanie zapowiadanych analiz i nie widać żadnych ruchów ze strony pracowników Ministerstwa Infrastruktury. Wystosowałem zatem kolejne pismo w tej sprawie do Pana Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o treści:

Pisma przypominające wystosowali również pocztowcy. Będę informował jeśli pojawi się odpowiedź.

Jarosław Szałata