Węgierscy leśnicy poznali Bartka, jodły i bizony

W czasie, kiedy kraje Europy otworzyły swoje granice i zachęcają do wszelkich kontaktów, istotną sprawą jest także współpraca pomiędzy leśnikami z poszczególnych zakątków Europy. Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej przykłada wagę do takich kontaktów, stąd jego członkowie od lat spotykają się przy różnych okazjach z leśnikami ze Słowacji, Czech, Rumuni czy Chorwacji. Zgodnie jednak z popularnym powiedzeniem:

„Polak, Węgier – dwa bratanki,

i do szabli, i do szklanki,

oba zuchy, oba żwawi,

niech im Pan Bóg błogosławi”.

które po węgiersku brzmi tak:

„Lengyel, magyar – két jó barát,

Együtt harcol s issza borát,

Vitéz s bátor mindkettője,

Áldás szálljon mindkettőre”.

najbardziej żywa jest współpraca pomiędzy nami, a kolegami z madziarskich lasów.  Dlatego, kiedy to Przewodniczący Węgierskiego Związku Zawodowego Pracowników Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete) Peter Dudas zwrócił się do Przewodniczącego ZLP w RP Jarosława Szałaty z inicjatywą organizacji konferencji naukowej leśników węgierskich oraz polskich, propozycja została natychmiast przyjęta. Koszt konferencji pokryły środki z dotacji węgierskiego ministerstwa.

Konferencja odbyła się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w dniach 14-17 listopada 2018 roku. Program spotkania zakłóciła nieco pechowa awaria autokaru, ale węgierscy leśnicy przyjęli ją z charakterystycznym dla naszej profesji dystansem i spokojem, a  swój pobyt w Polsce rozpoczęli od wizyty w Nadleśnictwie Staszów. Goście obejrzeli siedzibę Nadleśnictwa, a następnie udali się do Zespołu Pałacowego w Kurozwękach, gdzie czekali na nich: Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów Adam Lubera, Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata, Przewodnicząca ZLP w RP Regionu Radomskiego Jolanta Bochenek oraz przedstawiciele Organizacji Zakładowej ZLP przy Nadleśnictwie Staszów.

Nadleśniczy Adam Lubera wobec tego, że nie udało się podczas wyjazdu terenowego przedstawić specyfiki gospodarki leśnej w Polsce oraz w Nadleśnictwie Staszów przedstawił ją w formie prezentacji multimedialnej. Z racji tego, że wizyta naszych węgierskich bratanków wypadła w roku Jubileuszu Niepodległej uczestnicy konferencji razem odśpiewali hymn Polski, a potem Węgier. Podczas rozmów leśnicy obu krajów wymienili poglądy oraz porównali charakter pracy na wielu płaszczyznach gospodarki leśnej. Kwaterując w Zespole Pałacowym w Kurozwękach goście zwiedzili pałac, jego otoczenie. Dyskutując o gospodarce populacjami zwierzyny leśnej zobaczyli, podczas wyjątkowego  „safari”, jedyną w Polsce hodowlę bizona amerykańskiego.

Teren Nadleśnictwa Staszów, Zespół Pałacowy w Kurozwękach

Drugi dzień wizyty węgierskich leśników był bardzo intensywny. Na terenie Nadleśnictwa Daleszyce wspólnie z Nadleśniczym Tomaszem Guzem zwiedzali Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie w Sukowie-Papierni. Szkółka zajmuje powierzchnię 6 ha i budowana od podstaw jest jedną z najnowocześniejszych szkółek w Polsce. Produkowane są tu głównie sadzonki gatunków lasotwórczych. Grupa z podziwem, zachwytem i niedowierzaniem przyglądała się nowoczesnej produkcji szkółkarskiej.

Teren Nadleśnictwa Daleszyce, Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie w Sukowie

Kolejnym punktem tego dnia było zwiedzanie Tartaku Olczyk w Krasocinie – polskiego lidera w branży drzewnej. Węgierscy leśnicy mogli obejrzeć cykl produkcyjny związany z przerobem surowca drzewnego. Po zakładzie grupę oprowadzała Pani Anna Lasota. Wsparciem merytorycznym oraz organizacyjnym służył  tego dnia Leszek Jaszczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem w RDLP w Radomiu.

Zwiedzania Tartaku Olczyk

Następnie goście z Węgier przejechali na teren Nadleśnictwa Włoszczowa do Leśnictwa Motyczno, gdzie znajduje się plac submisyjny cennego surowca drzewnego z terenu RDLP w Radomiu. Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa Artur Ratusznik wraz z pracownikami zapoznał grupę z zasadami sprzedaży submisyjnej oraz odpowiadał na licznie zadawane pytania. Po ciepłym posiłku na terenie szkółki udali się do Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”, gdzie w Leśnictwie Bartków (Nadleśnictwo Zagnańsk) poznali bliżej jednego z najstarszych dębów w Polsce, zwanego Królem Puszczy Świętokrzyskiej pomnikowego dęba „Bartek”. Historię oraz dane z materiałów badawczych pomnika przekazała Katarzyna Dudek – Specjalista SL w Nadleśnictwie Zagnańsk.

Na zakończenie lekko mroźnego dnia węgierscy leśnicy przejechali do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisko, gdzie wieczorem odbyło się spotkanie z leśnikami radomskimi oraz przedstawicielami ZLP w RP Regionu Radomskiego. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu reprezentował Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Piotr Kacprzak, który przedstawił w formie ciekawej prezentacji  charakterystykę gospodarki leśnej RDLP w Radomiu oraz jej historię na tle 100-lecia Niepodległej. Następnie Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata przedstawił prezentację, w której omówił stan i strukturę, zasady i cele działania oraz 100-letnią historię ZLP w RP.

Od lewej: Piotr Kacprzak – Zastępca Dyrektora RDLP w Radomiu, Tadeusz Dyga – tłumacz-leśnik, Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP, Peter Dudas – Przewodniczący EFDSZ, Urban Kolman – Wiceprzewodniczący ZLP w RP

Głos zabrał również Przewodniczący Węgierskiego Związku Zawodowego Pracowników Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Peter Dudas, który dziękował za pomoc w organizacji ich pobytu w Polsce, za ciekawy program ich wizyty, za polską gościnność o jakiej dotąd tylko słyszeli oraz zaprosił polskich leśników na węgierską ziemię.  Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją, podczas której odbył się konkurs leśnych piosenek polskich oraz węgierskich.

Peter Dudas, Jarosław Szałata

Kolejny dzień rozpoczął się wizytą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko, która kształci przyszłych leśników oraz drzewiarzy. Gości przywitał i oprowadził po szkole Dyrektor Mirosław Dziedzicki, któremu towarzyszył zespół sygnalistów – uczniów szkoły. Goście obejrzeli wspaniałe prace wykonane w naturalnych rozmiarach przez uczniów szkoły oraz Salę Tradycji Łowieckiej im. Andrzeja Jana Kumora.

Wizyta w ZSP w Garbatce Letnisko

Potem był czas na poznanie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”, gdzie uczestnicy przeszli przez leśną ścieżkę edukacyjną „Królewskie Źródła”. Z tarasu widokowego i pomostów podziwiali malowniczo meandrującą rzekę Zagożdżonkę, zapoznali się i dyskutowali wokół problematyki udostępniania społeczeństwu terenów leśnych dla potrzeb turystyki i rekreacji. Z dyskusji wynikało, że w obu krajach mamy bardzo podobne problemy do rozwiązania.

Teren Nadleśnictwa Kozienice, LKP „Puszcza Kozienicka”

Wizyta zakończyła się w biurze Nadleśnictwa Kozienice, gdzie Nadleśniczy Tomasz Sot przyjął gości opowiadając im o walorach Nadleśnictwa, odpowiadając na liczne pytania oraz częstując ciepłym posiłkiem. Podczas tej wizyty nieocenioną pomoc nieśli Lidia Zaczyńska – Specjalistka. ds.  edukacji oraz Artur Mazur – Zastępca Nadleśniczego.

Uczestnicy konferencji odwiedzili też biuro RDLP w Radomiu, w którym na węgierskich gości czekali Zastępca Dyrektora Piotr Kacprzak oraz rzecznik prasowy Edyta Nowicka. Opowiadając jego ciekawą i burzliwą historię wspólnie oprowadzili leśników po biurze RDLP, zaglądając również do Izby Pamięci. Wizytę węgierskich leśników w dyrekcji radomskiej zakończył spacer z przewodnikiem po Radomiu.

Wracając do swoich naddunajskich lasów koleżanki i koledzy z Węgier po drodze zwiedzili Kraków. Pełni dobrych wrażeń i wiedzy o Polsce i pracy polskich leśników w naszych wspaniałych lasach szczęśliwie wrócili do domów.

Wycieczka naukowa węgierskich leśników i drzewiarzy  była doskonałą okazją do poznania i porównania warunków naszego gospodarowania w lasach, troski o ojczystą przyrodę oraz sposobów zagospodarowania drewna podczas branżowych spotkań. Była też świetną okazją do poznania się nawzajem, wymiany doświadczeń pomiędzy leśnikami obu krajów, a szczególnie bliższego przedstawienia dorobku zawodowego radomskich leśników.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi RDLP w Radomiu Andrzejowi Matysiakowi za pomoc, życzliwość oraz wsparcie w organizacji tego przedsięwzięcia. Podziękowania składamy również Zastępcy Dyrektora RDLP w Radomiu Piotrowi Kacprzakowi za przekazaną wiedzę oraz czynne uczestnictwo w konferencji. Serdecznie dziękujemy Nadleśniczym Nadleśnictw: Staszów, Daleszyce, Włoszczowa, Kozienice za serdeczne przyjęcie węgierskich koleżanek i kolegów.

 

Tekst: Jolanta Bochenek, Jarosław Szałata

Foto: ZLP w RP Regionu Radomskiego