Dzienne archiwum: 17 września 2018

Uroczystość jubileuszu 100-lecia Regionu Lubelskiego ZLP w RP.

 

W piątek, 14 września 2018 roku członkowie naszego związku oraz zaproszeni goście zgromadzili się w kościele pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju na Mszy Św. w intencji założycieli ZLP w RP oraz wszystkich leśników. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, gdzie zaplanowano dalszą część obchodów rocznicowych. Dużą szkolną salę szczelnie wypełnili członkowie lubelskiego ZLP w RP oraz goście. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Jerzy Sądel, który był patronem tego wydarzenia,  przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata, starosta biłgorajski Kazimierz Paterak, diecezjalny duszpasterz leśników. ks. dziekan Wiesław Oleszek, burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan oraz wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyński, przedstawiciel Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Kozina, przedstawiciele PSP i Policji  oraz dyrektor ZSL Barbara Serafin.

Po słowno-muzycznej części artystycznej znakomicie przygotowanej przez uczniów bilgorajskiego “Leśnika” wszystkich zgromadzonych powitał Urban Kolman, przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego mówiąc:

Pamięć o przeszłości to nasz obowiązek wobec naszej ziemi, naszych przodków i przyszłych pokoleń. Wypełniając ten obowiązek zgromadziliśmy się aby uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecie powstania Związku Leśników Polskich. Uroczyste obchody 100-lecia służą upamiętnieniu patriotycznych postaw, dokonań i aspiracji polskich leśników. Założyciele Związku Leśników Polskich poprzez swoją działalność niepodległościową, gospodarczą, społeczną, przyrodniczą i kulturalną dawali świadectwo silnego związku leśników z Ojczyzną.

Szczegółową relację z uroczystości przygotują zapewne lubelscy członkowie ZLP w RP, ale z racji tego, że uroczystość została dostrzeżona przez wielu przedstawicieli mediów, poniżej linki z relacjami i obrazami dokumentującymi to ważne wydarzenie:

https://lublin.tvp.pl/39019514/15-wrzesnia-2018-g-1730

 

https://bilgorajska.pl/aktualnosc,16718,0,0,0,Regionalne-obchody-100-lecia-Zwiazku-Lesnikow-Polskich.html

 

http://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/7811,bilgoraj-100-lat-zwiazku-lesnikow-polskich-rp

 

http://bilgoraj.com.pl/100-lecie-zwiazku-lesnikow-polskich-foto-audio,,3,11,11,1,20913,n.html

 

Jarosław Szałata