NIE CHCEMY, ABY O NAS ROZMAWIANO BEZ NAS – odpowiedź

19 stycznia b.r. w artykule NIE CHCEMY, ABY O NAS ROZMAWIANO BEZ NAS Przewodniczący Związku Leśników Polskich – Jarosław Szałata informował że, z racji statutowego zapisu, który obliguje nas, jako związek zawodowy, do wyrażania wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycznych oraz w szczególności do:

1. Obrony praw, godności zawodowej i interesów członków Związku i ich rodzin oraz dążenia do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych,

2. Obrony interesów polskiego leśnictwa, troski o jego rozwój i trwałość gospodarki leśnej.

Postanowiłem przygotować poniższe pisma:

  1. List do Premiera
  2. List do Ministra Środowiska
  3. List do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

W dniu 19 marca 2018 roku wpłynęła do biura ZLP w RP odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wystosowana przez Sekretarza Stanu – Marka Suskiego.

Treść pisma znajdą Państwo tutaj.