Propozycja lektury

Zamówienia publiczne to sfera, która z pewnością  interesuje wielu leśników.

Poniżej propozycja ciekawej lektury związanej z tym tematem autorstwa Mirosława Różowicza oraz jego syna Konrada Różowicza.

Autorzy książki są związani od lat ze Związkiem Leśników Polskich Parków Narodowych. Mecenas  Mirosław Różowicz jest radcą prawnym Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Honorowym Członkiem Związku Leśników Polskich w Parkach Narodowych.

„Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych”

Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonawców?

Autorzy w przystępny sposób przedstawiają najważniejsze zagadnienia związane z tzw. mechanizmem procedury odwróconej. Omawiają zadania zamawiających w zakresie przygotowania i udzielania zamówienia publicznego. Wyjaśniają skutki wykorzystania tej procedury dla wykonawców i możliwości zastosowania środków ochrony prawnej.

Dzięki  publikacji czytelnik dowie się m.in:

  • w jaki sposób należy przygotować dokumentację postępowania w celu zastosowania procedury odwróconej,
  • na jakim etapie prowadzenia postępowania zamawiający ma prawo dokonać modyfikacji treści ogłoszenia oraz zapisów siwz,
  • jaki jest zakres przeprowadzania badań oferty w procedurze odwróconej,
  • czym różni się pojęcie „oferta oceniona jako najkorzystniejsza” od pojęcia „oferta najwyżej oceniona”,
  • w jaki sposób zamawiający powinien przeprowadzić weryfikację wykonawcy przed podjęciem współpracy.

Ponadto poruszone zostały zagadnienia związane z problemami dotyczącymi unieważnienia postępowania, obowiązkiem informacyjnym, a także prowadzeniem postępowania odwoławczego. Książka ma charakter praktyczny – została oparta na doświadczeniach autorów oraz orzecznictwie KIO.

Informacja o autorach :

Mirosław Różowicz – radca prawny, właścicieli kancelarii w Poznaniu, posiadający szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych, zdobywane od ponad dwóch dekad w ramach doradztwa prawnego na rzecz zamawiających oraz wykonawców, reprezentowania ich przed organami administracji publicznej, w tym KIO oraz sądami powszechnymi, a także w ramach działalności szkoleniowej.

Konrad Różowicz – prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, autor szeregu publikacji, zarówno naukowych, jak i praktycznych (ukazujących się m.in. w miesięczniku „Przetargi Publiczne”). Prowadzi blog poświęcony systemowi zamówień publicznych.

Wydawnictwo: PRESSCOM

Marka: Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-65611-60-4

Liczba stron: 232

Książkę można zakupić m.in. na stronie wydawcy :

http://www.sklep.presscom.pl/karta-produktu/848,mechanizm-procedury-odwroconej-w-zamowieniach-publicznych.html

 

Informacje zaczerpnięte ze strony wydawcy www.presscom.pl