Dalsze starania o zmianę stawki „kilometrówki”

 

Informowałem wcześniej, we wrześniu 2017 roku tu: http://zlpwrp.pl/blog/2017/09/28/dziesiecioletnia-droga-kilometrowki-czy-bedzie-przyspieszenie/  o  sprawie postępu prac nad zmianą stawki za kilometr.

Jednak projekt zmiany ustawy utknął w podkomisji sejmowej. W porozumieniu z przewodniczącym związku pocztowców, z którymi współpracujemy w sprawie zmiany stawki „kilometrówki” postanowiliśmy skorzystać z art. 63 Konstytucji , który brzmi tak:

Art. 63. Prawo do składania petycji, wniosków i skarg

Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Zarówno pocztowcy, jak i my, leśnicy, wystosowaliśmy zatem pismo do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o zmianę rozporządzenia z 2007 roku określającego stawkę za 1 km przebiegu samochodu używanego do celów służbowych. Zwróciłem się z propozycją do przewodniczących wszystkich związków działających w leśnictwie o wspólne wystąpienie do ministra z takim wnioskiem. Pismo z kompletem podpisów zostało wysłane 25 stycznia do Ministra Infrastruktury i do wiadomości Premiera Mateusza Morawieckiego. Jego treść poniżej:

Pismo Przedstawicieli Związków Zawodowych zrzeszających pracownikó LP do Ministra Infrastruktury ws kilometrówki

Zachęcam do zainteresowania tą istotna dla wszystkich leśników sprawą, bo od naszego zaangażowania z pewnością zależy zaangażowanie osób i instytucji władnych do zmiany stawki z 2007 roku.

Jarosław Szałata