Uwaga kuracjusze! Nowe zasady pobytów w Sanatorium „Leśnik – Drzewiarz” dla członków ZLP w RP

Logo Leśnik Drzewiarz

 • Doba hotelowa w Sanatorium trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. Skierowanie wystawione jest na określoną liczbę osobodni. Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd nie uprawnia do ubiegania się o zmniejszenie kosztu pobytu (z wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych), nie ma zwrotów za posiłki niewykorzystane z przyczyn leżących po stronie kuracjusza. Nie mogąc rozpocząć pobytu w terminie określonym skierowaniem, proszę skontaktować się jak najszybciej z sekretariatem Związku i recepcją Sanatorium
 • Zgłoszenia na turnusy sanatoryjne należy kierować do Przewodniczącego Regionu/Okręgu. Przewodniczący Regionu/Okręgu zgłasza do Biura ZLP w RP chętnych do skorzystania z turnusów sanatoryjnych najpóźniej przed upływem 30 dni od planowanej daty rozpoczęcia turnusu.
 • W terminie 14 dni od otrzymania skierowania należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości pobytu na konto bankowe Sanatorium – Nr konta: 61 8802 0002 2002 2003 1125 0001

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby przyjeżdżającej oraz pełny adres wraz z kodem pocztowym. Pozostała kwota za pobyt do zapłacenia gotówką/kartą w recepcji Sanatorium w pierwszym lub drugim dniu pobytu.

 • W przypadku braku możliwości skorzystania z pobytu sanatoryjnego w terminie określonym skierowaniem, należy jak najszybciej powiadomić biuro ZLP w RP (tel. 22 58 98 380, e-mail: zlpwrp@lasy.gov.pl).
 • Warunki rezygnacji:
 1. na co najmniej 30 dni przed przyjazdem – bezkosztowo (pełny zwrot zaliczki),
 2. 30 – 14 dni przed przyjazdem – Sanatorium potrąca 50 % wartości zaliczki,
 3. mniej niż 14 dni – zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zwrot zaliczki realizowany jest przez Sanatorium w ciągu 7 dni od dnia otrzymania podpisanej przez  Klienta  korekty faktury zaliczkowej na wskazany przez Klienta numer konta bankowego.

 • Z pobytów sanatoryjnych na skierowania związkowe w Sanatorium „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy – Zdroju uprawnieni są wyłącznie członkowie Związku Leśników Polskich w RP.
 • W 2018 roku będzie obowiązywała następująca stawka za pobyt w sanatorium: 55,00zł za 1 dobę od jednej osoby dorosłej / 27,50zł za dziecko do 7 lat, na skierowanie z rozdzielnika. Cena ta za osobę za dzień obejmuje koszt noclegu, pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad i kolację) oraz 1 zabiegu.
 • Powyższy regulamin zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.