POSIEDZENIE RADY REGIONU OLSZTYŃSKIEGO ZLP W RP

W dniach 12 – 14 października 2017 roku  odbyło się wyjazdowe  posiedzenie Rady Regionu Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej  Regionu Olsztyńskiego. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Komisji Rewizyjnej Regionu oraz delegaci na Zjazd Krajowy Związku. Posiedzenie odbywało się w Puszczy Białowieskiej, na terenie Nadleśnictwa Browsk.

4 Mówi Nadleśniczy N-ctwa Browsk

Przyczynkiem do odbycia takiego posiedzenia była chęć osobistego zapoznania się z problemami dotykającymi  leśnictwa i leśników z terenów puszczańskich. Z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie Pana Roberta Miszczaka, Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk.

1 Sala obrad

Obrady w dniu 12 października rozpoczęły się od spotkania Rady Regionu Olsztyńskiego z gospodarzami miejsca. Posiedzenie odbyło się w  Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Browsk.

2 Sala obrad

 

W obradach uczestniczyli: Pan Piotr Karnasiewicz – zastępca  Dyrektora RDLP w Białymstoku, Pan Robert Miszczak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk wraz z kierownictwem nadleśnictwa i pracownikami,  kol. Henryk Chabowski – Przewodniczący Rady Okręgowej ZLP przy RDLP w Białymstoku oraz  kol. Jarosław Kosiorek – Przewodniczący Zakładowej Organizacji ZLP w RP w Nadleśnictwie Browsk razem z Radą Zakładową. Pan  Dyrektor oraz pan Nadleśniczy scharakteryzowali odpowiednio  regionalną dyrekcję  jak  i  nadleśnictwo, zwracając szczególną uwagę na problemy z kornikiem drukarzem jak i działaniami tzw. „ekoterrorystów”.

3 Głos zabiera Dyrektor RDLP w Białymstoku

Kolega  Henryk Chabowski przybliżył nam Białostocki Region Związku Leśników Polskich i jego działalność.  Po  dyskusji  mieliśmy sposobność zwiedzenia  Herbarium oraz udać się pod niedawno odsłonięty przy siedzibie nadleśnictwa  pomnik Danuty  Siedzikówny, pseudonim „INKA”.

5 Rada pod pomnikiem INKI

W godzinach popołudniowych mieliśmy wyjazd na teren obrębu Narewka w celu  zapoznania się z rozmiarami gradacji kornika drukarza, jej skutkami a także z prowadzonymi odnowieniami naturalnymi na terenie nadleśnictwa.

6 Na powierzchni pokornikowej w obrbie Narewka

 

7 Na powierzchni odnowionej w obrębie Narewka

Wieczorem,  przy kolacji odbyło się spotkanie integracyjne Rady Regionu Olsztyńskiego  z członkami miejscowej organizacji związkowej.

Drugiego dnia odbył się wyjazd  na teren Nadleśnictw Hajnówka i Białowieża.

8 Na pow Hajnówka

Naszym przewodnikiem była Julia Melchior, specjalista ds. edukacji leśnej z Naleśnictwa Browsk.  Pokazała nam ogrom zniszczeń w drzewostanach puszczańskich.  Obejrzeliśmy niedawno odkrytą w archiwach niemieckich mapę Puszczy Białowieskiej  z roku 1744 r. Podczas przejazdu widzieliśmy prawie puste  obozowiska  „ekoterrorystów”.  Poszli chyba do lasu pilnować pracujących  harwesterów.  Podczas pobytu w Białowieży  obejrzeliśmy zagrodę pokazową  BPN oraz przeszliśmy ścieżką „Zebra Żubra”.

9 Na wieży widokowej w Nadlesnictwie Hajnówka

Niektórzy z członków Rady Regionu mieli okazje odwiedzić miejsca, w których byli przed laty, czasem wielu laty podczas nauki w tutejszym Technikum Leśnym. Po południu spotkaliśmy się z leśniczym leśnictwa Pasieki, który opowiedział o istniejących w okolicy pradawnych kurhanach.

Trzeci dzień posiedzenia poświęcony był sprawom związanym z „codziennym” działaniem zakładowych organizacji związkowych w regionie.

Członkowie Rady Regionu wysłuchali informacji członków Rady Krajowej, kolegów M. Chorosia i  A. Borkowskiego  z posiedzeń  w Solinie i Puszczykowie.  Omawiano sprawy finansowe regionu, w tym przygotowanie do finansowo-sprawozdawczego zamknięcia roku.  Po dyskusji  Rada podjęła decyzje w sprawach  obchodów na naszym terenie  100–lecia  Związku  oraz  25-lecia  funkcjonowania  ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego. Podjęto również uchwały w sprawach wystąpienia z wnioskami o odznaczenia związkowe.

Po wyczerpaniu porządku dziennego  posiedzenie zostało zakończone i opuściliśmy teren Puszczy Białowieskiej.

 

Przewodniczący

Związku Leśników Polskich w RP

Regionu Olsztyńskiego

 

Andrzej Borkowski