Z działalności ZLP w RP – posiedzenie Rady Krajowej w Puszczykowie

W dniach 7 – 8 września 2017 roku w Puszczykowie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

W pierwszym dniu posiedzenia Przewodniczący – Jarosław Szałata powitał nowego członka Rady Krajowej ZLP w RP – przedstawiciela Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Janusza Kuszewskiego, który zajął miejsce Marka Słowikowskiego. Marek Słowikowski dołączył do Prezydium Rady Krajowej, w miejsce Piotra Kozłowskiego.

2

Poruszono szereg tematów związanych z bieżącą działalnością związkową oraz sytuacją w Lasach Państwowych. Jednym z tematów była troska o dobry wizerunek leśników oraz Lasów Państwowych. Przewodniczący zaznaczył, że wcześniej był i obecnie również jest trudny czas pod względem wizerunkowym.  Apelował o aktywne działania wszystkich leśników w obronie godności, oraz pod względem  podtrzymania dobrego i godnego wizerunku leśnika. Kolejnymi omawianymi tematami były: sytuacja w Puszczy Białowieskiej; Krajowy Zasób Nieruchomości; odszkodowania łowieckie; zagadnienia zawiązane z projektem „Polskie Domy Drewniane – żyj w zgodnie z Naturą”; z ceremoniałem leśnym i kodeksem mundurowym.

Jarosław Szałata przedstawił sprawozdanie ze spotkań z dyrektorem generalnym LP. Indywidualne spotkanie odbyło się w dniu 26 lipca 2017 roku. W tym samym dniu odbyło się spotkanie w obecności dyrektora na temat: „statusu prawnego nieruchomości przejętych przez ZLP i ich ewentualnego zwrotu”

3

W trakcie posiedzenia Rada Krajowa przekazała podziękowania Ireneuszowi Żelaznemu oraz Stanisławowi Przytulskiemu za ogromne zaangażowanie, bardzo dobre przygotowanie i sprawną organizację XXIX Ogólnopolskiego Rajdu Leśnika – „Tropem Niedźwiedzia”, który odbył się w dniach 22 – 24 czerwca na terenie Podkarpacia. Przypomniano, że następny XXX Rajd odbędzie się na Ziemi Łódzkiej, kolejny w 2019 roku – na terenie RDLP w Katowicach, a XXXII w 2020 roku organizowany będzie przez RDLP w Szczecinie.

Podczas posiedzenia przystąpiono do rozmów związanych z organizacją jubileuszu 100 – lecia ZLP w RP. Jarosław Szałata przekazał, że Rada Krajowa wspólnie podejmie działania w sprawie terminów i scenariusza tych obchodów. Dodatkowo omówiono sprawy organizacyjne i finansowe ZLP w RP.

4 

Drugiego dnia obrad uzgodniono potrzebę podziału na zespoły robocze Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP w kadencji kwiecień 2017 – marzec 2022. Zespoły zostaną ostatecznie ustalone na kolejnym posiedzeniu Rady Krajowej, a członkowie Rady Krajowej mogą jeszcze składać przewodniczącemu deklaracje przynależności do poszczególnych składów osobowych.

Gośćmi zaproszonymi na obrady Rady Krajowej w dniu 8 września 2017 roku byli  Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy – Pani Paulina Bień oraz Naczelnik Wydziału Infrastruktury – Pan Piotr Młynarczyk. W trakcie spotkania Naczelnicy odpowiadali na przygotowane pytania, m. in. zagadnienia związane z interpretacja przepisów PUZP, kodeksem pracy, spraw lokalowych. Pytania i odpowiedzi są do dyspozycji członków ZLP w RP w warszawskim biurze Związku i u członków Rady Krajowej.

5

Po rzeczowej wymianie poglądów i merytorycznej dyskusji wyczerpano listę pytań do naczelników. Przewodniczący przekazał informację, że jeżeli pozostały kwestie niewyjaśnione lub nasunęły się dodatkowe pytania, prosi o ich precyzyjne sformułowania i przesłanie drogą elektroniczną.

6

Wszystkie tematy zostaną zebrane i przekazane do Naczelników Wydziałów DG, a odpowiedzi udostępnione członkom ZLP w RP.

 

Tekst i foto –  Beata Czerniak