Dzienne archiwum: 2 października 2017

Uroczystość pod pomnikiem Golgota leśników polskich – w Nadleśnictwie Celestynów

 

Czy pamiętamy słowa greckiego historyka Tukidydesa, który powiedział: „Narody tracąc pamięć, tracą życie.”? Warto wracać do zapisków z historii naszego kraju, nawet tych najbardziej bolesnych, podejmować  różne inicjatywy, które dowodzą pamięci o ludziach, którzy za Nią walczyli i umierali bo to dobitny wyraz naszej miłości do Ojczyzny. Gdy wspominamy historię wydarzeń i ludzi, w nich uczestniczących, gdy zapalamy znicze lub składamy wiązanki kwiatów w pamiętnych dla naszego kraju miejscach, mówimy: „Pamiętamy!”

golgota 1

Czytaj dalej