Leśnicy po raz 21 na Jasnej Górze

 

Już dwudziesty pierwszy raz na Jasną Górę przybyli na Ogólnopolską  Pielgrzymkę Leśników pielgrzymi w zielonych mundurach.  Ponad 10 tysięcy osób – pracowników Lasów Państwowych i parków narodowych, pracowników leśnictwa, przedsiębiorców leśnych, ochrony środowiska, przemysłu drzewnego i gospodarki wodnej z różnych instytucji oraz organizacji, pracowników, słuchaczy i uczniów wyższych oraz średnich szkół leśnych, myśliwych, przedstawicieli ruchów ekologicznych oraz organizacji przyrodniczych stanęło pod ołtarzem na Jasnogórskich Błoniach. Wraz z nimi przybyli jak zawsze  minister środowiska Jan Szyszko oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski wraz z małżonkami.

pielgrzymka 2 — kopia

Leśnicy wraz z rodzinami i wszyscy uczestnicy Pielgrzymki zgromadzili się na Mszy świętej, która rozpoczęła się o godzinie 11.00 na wzgórzu jasnogórskim.

pielgrzymka 3 — kopia

Przybyło wiele pocztów sztandarowych, w tym także sztandar Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej i sztandary organizacji regionalnych.

pielgrzymka 4 — kopia

Eucharystii przewodniczył bp Tadeusz Lityński, Krajowy Duszpasterz Leśników, biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a koncelebrowali z nim wspólnie regionalni duszpasterze leśników.

Leśników przybyłych pod ołtarz powitał przeor Jasnej Góry ojciec Marian Waligóra, który jest absolwentem Technikum Leśnego w Zagnańsku  słowami:

„Drodzy leśnicy, ten dzień waszej modlitwy tu, na Jasnej Górze, niech będzie uwielbieniem Boga razem z Maryją za te piękne i wielkie dary stworzonego świata, jakimi nas obdarza. Dziękujmy za naszą Ojczyznę, za piękno natury, za ten polski dom, który dzięki wspaniałej przyrodzie i ludziom dbającym o nią, staje się miejscem kontemplacji samego Boga w jego stworzeniu, ale też pięknie służy człowiekowi”

Zanim rozpoczęto liturgię Mszy Świętej odczytano listy z pozdrowieniami, które przesłali do leśników: prezydent RP Andrzej Duda i marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W przemówieniu wygłoszonym przed Mszą  minister Jan Szyszko podziękował w imieniu resortu środowiska oraz rządu za „piękną pracę w tym roku, za piękną pracę na rzecz użytkowania i ochrony zasobów przyrodniczych, za piękną pracę na rzecz naszej Ojczyzny i Polaków”. Mówił też leśnikom o sprawie Puszczy Białowieskiej i konfliktu z Komisją Europejską.

Tym problemem dzielił się z pielgrzymami także Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski:

pielbgrzymka 6  — kopia

„Ta pielgrzymka ma wymiar szczególny, bowiem będziemy modlić się o to, aby opamiętała się Komisja Europejska, by powróciła z błędnej drogi”

pielbgrzymka 5 — kopia

Dyrektor Generalny LP Konrad Tomaszewski podkreślał także sprawę strat w lasach po przejściu trąby powietrznej 11/12 sierpnia b.r. „Wydarzyła się niesamowita klęska dziejowa. Na powierzchni 80 tys. hektarów – to jest powierzchnia dwóch Warszaw – zostały przez wiatr zbombardowane drzewostany. Oznacza to około 10 milionów metrów sześciennych do zagospodarowania. Mamy dobrze ustalone zasady zagospodarowania tej klęski, nie myślimy tylko o sobie, myślimy również o lasach w rękach osób fizycznych – skierowaliśmy 35 mln na pomoc dla tych właścicieli”.

Homilię wygłosił o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów, w której odniósł się m.in. także do sierpniowej klęski, która dotknęła lasy:

„To bolesne doświadczenie nagłych zjawisk przyrody stało się jednocześnie okazją do tego, aby odważnie stanąć przy tych, którzy cierpią, okazując im naszą solidarność i niosąc konkretną pomoc. Ten trudny czas wyzwolił w nas tak wiele dobra i wzajemnej, bezinteresownej pomocy, tak wiele zrozumienia losu nie tylko własnego, ale też i drugiego człowieka, tak wiele konkretnego dzielenia się dobrami materialnymi, duchowym wsparciem, ale nade wszystko własną pracą i darem obecności. Nasze otwarte serca i dłonie tak wiele w tym momencie znaczą. Okazana pomoc nigdy nie jest nadaremna”.

Kaznodzieja odniósł się do etosu polskiego leśnika, o którym tak wiele pisał i wciąż mówi obecny przy ołtarzu ksiądz Wiktor Ojrzyński oraz do postrzegania przez innych misji leśników, mówiąc:

„Dlatego modlimy się tutaj u Niebieskiej Matki, za wszystkich podejmujących ważne, strategiczne decyzje, o mądrość i roztropność, by poprzez właściwe rozeznanie, oraz konkretne decyzje, bronić i chronić środowisko naturalne, chronić polskie lasy, aby nie degradować naturalnego środowiska, bronić i zabezpieczyć także trud wielu pokoleń leśników”.

 

W trakcie Mszy Świętej pielgrzymi składali dary ołtarza i przedstawiciele ZLP w RP: przewodniczący Jarosław Szałata, wiceprzewodniczący Paweł Kania oraz Grzegorz Cekus- nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz, członek RK przekazali w imieniu ponad 11-tysięcznej rzeszy naszych członków kosz wypełniony  darami polskich lasów.

pielgrzymka 7 zm — kopia

Po zakończonej uroczystości przyszedł czas na Krajową Naradę Leśników podczas której powrócono także do tematów klęski w polskich lasach i Puszczy Białowieskiej. Dyrektor Generalny LP przekazał informację na temat sytuacji na rynku drzewnym i zagospodarowania drewna poklęskowego mówiąc też o sprzedaży incydentalnej w systemie e-drewno, dedykowanej do tzw. małego biznesu. Poruszył również dotąd nierozstrzygniętą, a bardzo istotną kwestię prawnego zdefiniowania pojęcia tzw. drewna energetycznego.

Podczas narady przeczytano także list Beaty Kempy, szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W liście zostało zawarte takie przesłanie: „ ochronę przyrody musimy traktować nie tylko w kategoriach prawnych, ale i moralnych. Bogactwo polskich lasów jest unikatowe, to cenny skarb polskiej ziemi. Pragnę wyrazić wdzięczność za Wasz codzienny trud podejmowany w trosce o nasze wspólne dziedzictwo, dobro polskiej przyrody i dobro ludzi w Polsce. Niech Wasza misja napełnia Was dumą z wypełniania zadań zasługujących na najwyższy społeczny szacunek”.

 

Tekst: Jarosław Szałata

Fotografie: Marek Cholewa