Komunikat w sprawie nagród jubileuszowych

Od 1 kwietnia weszły w życie długo oczekiwane nowe regulacje Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGL LP wprowadzone protokołem dodatkowym nr 26.

Nowe zapisy zrodziły jednak wiele pytań pracowników LP, kierowanych do ZLP w RP oraz pracowników kadr wszelkich szczebli LP. Szczególnie często dotyczą one zmienionych zasad nabywania uprawnień do nagród jubileuszowych. Po rozmowach z Panią Naczelnik i pracownikami Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy DG wypracowaliśmy wspólny pogląd, że istnieje konieczność spójnej interpretacji, być może nawet w trybie § 39 PUZP, czyli: „Wyjaśnień treści Układu dokonują strony zawierające Układ”.

Prawdopodobnie już niebawem ukaże się Zarządzenie DG LP w sprawie  ustalenia postępowania zmierzającego do uznania nabycia uprawień przez pracowników LP do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych protokołem dodatkowym nr 26.

Zatem w związku z wieloma pytaniami w tej sprawie (pytania, które trafiły do ZLP w RP zostały zebrane w całość i przekazane do Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy) bardzo proszę o wstrzymanie się  z zadawaniem kolejnych, prośbami o opinię prawną itp. Prawdopodobnie już niebawem problem zostanie rozwiązany. Każda sprawa związana z nagrodą jubileuszową powinna być traktowana indywidualnie i każdy wnioskodawca musi sam ocenić oraz policzyć czy będzie dla niego korzystnie występować o doliczenie okresów uprawniających do jej otrzymania. Na złożenie wniosku pracownik ma trzy miesiące, pracodawca ma z kolei trzy miesiące na jego rozpatrzenie, zatem warto poczekać na szczegółową interpretację. O postępach w tej sprawie będę informował na bieżąco.

Jarosław Szałata
Przewodniczący Związku Leśników Polskich
w Rzeczpospolitej Polskiej

Komunikat do pobrania: Komunikat Przewodniczącego ZLP w RP w sprawie nagród jubileuszowych