Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Gdańskiego

27 kwietnia 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Kaliska w Ogrodzie Dendrologicznym „Wirty” odbył się Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Gdańskiego.

2                          Od lewej: Krzysztof Górski; Andrzej Przewłocki; Adam Kwiatkowski.                           

W Zjeździe wzięło udział 38 delegatów oraz zaproszeni Goście, a wśród nich Dyrektor RDLP w Gdańsku Adam Kwiatkowski; Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska Andrzej Przewłocki oraz Wiceprzewodniczący ZLP w RP Krzysztof Górski.

6

Od lewej: Krzysztof Górski; Krzysztof Jankowski.

Zjazd rozpoczął Przewodniczący ZLP w RP Regionu Gdańskiego Dariusz Kowalewski, witając Gości i Delegatów. Obrady zostały poprowadzone przez kol. Ireneusza Choma z Nadleśnictwa Kwidzyn, wg przyjętego porządku zebrania.

3

Delegaci na Zjazd. 

4Delegaci na Zjazd. 

Przewodniczący Dariusz Kowalewski złożył sprawozdanie z działalności Rady Regionu. Informacje z działalności finansowej przekazał Skarbnik Regionu Mirosław Caban,  natomiast sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Mariusz Pałys. W drodze głosowania, delegaci udzielili absolutorium za miniony rok, dając tym samym mandat do dalszego działania obecnej Radzie.

5                                 Zwiedzanie Ogrodu.                            

1

Ścieżka w ogrodzie dendrologicznym Wirty.

Po wystąpieniu przybyłych Gości nastąpiła dyskusja i przyjęcie wniosków oraz proponowanych uchwał. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania udali się na zwiedzanie ogrodu dendrologicznego, a Zjazd zakończył się wspólnym posiłkiem.

Dariusz Kowalewski
Przewodniczący ZLP w RP Regionu Gdańskiego