Miesięczne archiwum: marzec 2017

Jubileuszowe XXV Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników w Krynicy – Zdroju

9 – 12 marca br. w Sanatorium Uzdrowiskowym „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy – Zdroju odbyły się Jubileuszowe XXV Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników. Organizatorem tegorocznej, szczególnej edycji turnieju był Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

1Przewodniczący ZLP w RP – B. Sasin otwiera jubileuszowe XXV Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników. Po prawej Paweł Macur – Prezes Sanatorium oraz sędzia Arkadiusz Wiśniewski.

Czytaj dalej

Walny Zjazd Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego

W dniach 2-3 marca 2017 roku w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” obradował Walny Zjazd Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego.

Pierwszego dnia obrad Przewodniczący Marek Cholewa, rozpoczął tegoroczne obrady od przywitania delegatów i wprowadzenia Sztandaru Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego. Minutą ciszy pożegnaliśmy tragicznie zmarłego, naszego kolegę – inżyniera nadzoru z Nadleśnictwa Wisła – Roberta Guzika.

dav

dav Czytaj dalej

Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Zachodniego

24 lutego br w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach odbył się Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich Regionu Zachodniego w Szczecinie.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich Regionu Zachodniego w Szczecinie Bronisław Sasin, przywitał wszystkich przybyłych delegatów, w tym szczególnie Honorowego Członka Związku Henryka Zięciaka oraz emerytów Ludwika Prędkiewicza i Michała Tybiszewskiego.

W Zjeździe uczestniczyło 97 delegatów, (co stanowi 78% wybranych delegatów) reprezentujących 1230 członków.

 Na przewodniczącego obrad Zjazdu wybrano Jarosława Szałatę.

1B. Sasin przekazuje mikrofon Jarosławowi Szałacie – przewodniczącemu obrad. Pierwszy od lewej Waldemar Jedynak – wiceprzewodniczący ZLP w RP Regionu Zachodniego .

Czytaj dalej