Zjazd Sprawozdawczy ZLP Regionu Pilskiego

22 października 2016 roku w miejscowości Brzeźno przy mieście Czarnków odbył się Zjazd Sprawozdawczy ZLP Regionu Pilskiego. Terytorialnie jest to obszar Nadleśnictwa Sarbia i też z tego powodu organizacją Zjazdu zajęła się zakładowa organizacja z tego nadleśnictwa.

SONY DSCUroczyste wprowadzenie sztandaru.

Na ogólną liczbę 65 delegatów w Zjeździe wzięło dział 53 delegatów oraz zaproszeni goście, a wśród nich Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin, Zastępca Dyrektora RDLP w Pile Janusz Perkowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia Maciej Strawa oraz emerytowani działacze związku.

SONY DSCPrzewodniczący Regionu Pilskiego Włodzimierz Wojtczak wita przybyłego na obrady Przewodniczącego Związku Bronisława Sasina.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru Zjazd otworzył Przewodniczący ZLP Regionu Pilskiego kol. Włodzimierz Wojtczak, witając gości i delegatów. Na początku udzielono głosu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sarbia Maciejowi Strawie, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę współpracy ze Związkami Zawodowymi w rozwiązywaniu problemów ważnych dla bytu PGLP. Wskazał na sprawę z 2010 roku, dotyczącą próby włączenia PGLP do sektora finansów publicznych, gdzie jedność związkowa i leśników w proteście przeciwko temu pomysłowi doprowadziła do oddalenia zagrożenia dla stabilności i bytu Lasów Państwowych.

SONY DSCGłos zabiera zaproszony na obrady Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia Maciej Strawa.

Następnie Przewodniczący kol. Włodzimierz Wojtczak złożył sprawozdanie z działalności Rady Regionu. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła kol. Paulina Westerska. Po krótkiej dyskusji zgromadzeni przyjęli w głosowaniu sprawozdania Rady Regionu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielili absolutorium Radzie Regionu Pilskiego.

Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin w swym wystąpieniu poinformował zgromadzonych o zmianach w naliczaniu nagród w 2017, omówił politykę płacową, w tym prognozę zmiany stawki wyjściowej. Omówił stopień zaawansowania prac nad zmianami w PUZP i zagadnienia związane z polityką mieszkaniową w LP oraz wprowadzenia nowego umundurowania i odzieży BHP w LP.

Zastępca Dyrektora RDLP w Pile, Janusz Perkowski, na wniosek uczestników Zjazdu zrelacjonował następujące zagadnienia: wyjaśnił zasady naliczania podatku od nieruchomości  w odniesieniu do osad funkcyjnych w lasach, omówił zasady dostarczania odzieży mundurowej i odzieży BHP w jednostkach pilskiej dyrekcji oraz omówił sytuację finansową RDLP w Pile.

Ważnym i zarówno miłym akcentem Zjazdu było uhonorowanie działaczy związkowych odznakami związkowymi.

Złotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Antoni Bzdręga – ZLP w Nadleśnictwie Trzcianka, Zbigniew Magiera – ZLP w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski.

SONY DSCZłotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali (od lewej): Antoni Bzdręga – ZLP w Nadleśnictwie Trzcianka, Zbigniew Magiera – ZLP w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski.

Srebrną odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Zbigniew Mroczkowski – ZLP w Nadleśnictwie Wałcz, Damian Rosiński – ZLP w Nadleśnictwie Podanin, Aldona Iwin –  ZLP w Nadleśnictwie Jastrowie, Jarosław Ramucki – ZLP w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra, Dariusz Wiatrowski – ZLP w Nadleśnictwie Potrzebowice.

SONY DSCSrebrną odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali (od lewej): Zbigniew Mroczkowski – ZLP w Nadleśnictwie Wałcz, Aldona Iwin – ZLP w Nadleśnictwie Jastrowie, Damian Rosiński – ZLP w Nadleśnictwie Podanin, Jarosław Ramucki – ZLP w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra.  

Brązową odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Janusz Dudek – ZLP w Nadleśnictwie Jastrowie, Szymon Tyde – ZLP w Nadleśnictwie Jastrowie, Alina Dziemiańczyk – ZLP w  Nadleśnictwie Jastrowie,  Mariusz Graś – ZLP w Nadleśnictwie Człopa, Radosław Reks – ZLP w Nadleśnictwie Człopa, Justyna Gokiert Skrętna – ZLP w Nadleśnictwie Złotów.

SONY DSCPamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazdu ZLP Regionu Pilskiego.

Zjazd zakończono wyprowadzeniem sztandaru Regionu Pilskiego przy marszu wykonanym przez Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Wilk” z Nadleśnictwa Sarbia, którego członkowie w większości należą do ZLP w RP.

                                                                                                                      Romuald Dreger