Posiedzenie Rady Krajowej w Krynicy – Zdroju

16-17 listopada odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Krajowej z gościnnym udziałem Krzysztofa Janeczko –Z-cy Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Finansowej oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi. Tym razem przedstawiciele władz związkowych obradowali w szczególnym dla ZLP w RP miejscu – sanatorium „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy – Zdroju. Poza kluczowymi tematami – projektem nowego Statutu ZLP w RP, negocjacjami PUZP i kosztami realizacji postulatów związkowych, członkowie Rady Krajowej mieli okazję zapoznać się z ofertą sanatorium oraz obejrzeć efekt zrealizowanych inwestycji.  

2-3.5.Bronisław Sasin otwiera posiedzenie Rady Krajowej. Od lewej: Halina Stachowska, Krzysztof Janeczko, Bronisław Sasin, Grzegorz Cekus. 

Tradycyjnie już, naradę członków Rady Krajowej otworzył Bronisław Sasin, Przewodniczący ZLP w RP. Następnie oddał głos Krzysztofowi Janeczko, Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Finansowej oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi, który pokreślił, że obiekt (sanatorium „Leśnik – Drzewiarz”) robi wrażenie i żałuje, że nie będzie mógł zostać w nim dłużej. Następnie omówił wyniki ekonomiczne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe po 9 miesiącach 2016 roku. Przedstawił także prowizorium planu finansowo – gospodarczego PGL LP na 2017 rok. Istotnym zagadnieniem, z perspektywy członków Rady Krajowej, było szczegółowe wyjaśnienie zasad, w oparciu o które powstała aplikacja prognostyczna do obliczania kosztów realizacji postulatów związkowych. Ta cześć wystąpienia Dyrektora Janeczko wzbudziła najwięcej emocji i skłoniła do zadawania nie zawsze łatwych pytań.

2-3.1.Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP.

Przewodniczący Bronisław Sasin poinformował, że na początku listopada br. odbyły się w DGLP negocjacje dot. nowelizacji PUZP. Pozytywnie ocenione przez strony negocjacji zostały następujące postulaty:

  1. odprawa jednorazowa w przypadku likwidacji stanowiska pracy w wysokości 50 tys. zł,
  2. dodatkowa nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy i więcej w wysokości 450% podstawy wymiaru,
  3. zaliczenie okresów pracy poza Lasami Państwowymi i okresu studiów, nie więcej niż 5 lat do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej,
  4. przyznanie punktów na umundurowanie pracowników poza Służbą Leśną,
  5. wynagrodzenie za dyżury p. pożarowe w wysokości 3% stawki wyjściowej,
  6. dodatkowe wynagrodzenie roczne -1/12 za każdy przepracowany miesiąc.

Kolejnym gośćmi spotkania byli przedstawiciele firmy Mentor – Maciej Barcik oraz Jacek Zbróg. Maciej Barcik, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych w firmie Mentor S.A. podziękował członkom Rady Krajowej za zaangażowanie w dotychczasową współpracę i pomoc w nawiązywaniu relacji z przedstawicielami Nadleśnictw i Regionalnych Dyrekcji. Ze swojej strony zapewnił, że pracownicy firmy Mentor dokładają wszelkich starań, by program ubezpieczeniowy funkcjonował w Lasach Państwowych jak najlepiej. W kilku zdaniach podsumował przebieg współpracy z Centrum Medycznym Medicover. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników LP pokazały, że 80% respondentów jest zadowolonych z usług Medicover i to był jeden z kluczowych argumentów przesądzających o przedłużeniu umowy. Dużym sukcesem jest też stworzenie centrum leczenia boreliozy i sieci diagnozowania boreliozy oraz pracowniczego programu emerytalnego. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w wywiadzie (Biuletyn Leśnik str. 4-7 oraz aktualności na stronie zlpwrp.pl), którego Maciej Barcik udzielił Jarosławowi Szałacie.

2-3.2Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP.

Grzegorz Cekus, Wiceprzewodniczący ZLP w RP oraz Paweł Macur, Prezes Zarządu Sanatorium Uzdrowiskowego Lesnik-Drzewiarz w Krynicy – Zdroju omówili zakres prac remontowych przeprowadzonych w Sanatorium. Nowe inwestycje objęły: montaż instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, przebudowę kotłowni gazowej, docieplenie elewacji budynku, poddasza i stropodachu nad częścią rehabilitacyjną. Dodatkowo, przeprowadzono remont sali konferencyjnej, budynku górnego, gabinetu masażu. Powstały sale tematyczne, wykonano 8 nowych pokoi oraz magazyn pościeli, pomieszczenia biurowe, recepcja, nowy napis na budynku. Zakupiono sprzęt medyczny, sprzęt do działu gastronomicznego, meble i nową wykładzinę. Wykonano siłownię zewnętrzną – dofinansowaną przez PZU Życie S.A. Grzegorz Cekus przedstawił również plany rozwoju bazy hotelarskiej, stworzenia kriokomory oraz wybudowania plenerowej tężni solankowej. Przypomniał, że członkowie ZLP mogą skorzystać z rabatowych turnusów sanatoryjnych. Przez cały rok do dyspozycji są trzy pokoje związkowe.

W dalszej części spotkania Jan Błaszczyk, Główny Łowczy Lasów Państwowych,  zrelacjonował przebieg prac nad projektem zmian w ustawie zmieniającej Ustawę o Prawie łowieckim. Projekt ten, przedłożony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakładał nałożenie na leśniczych obowiązku szacowania szkód łowieckich. Na szczęście ten pomysł nie został zrealizowany – według noweli podpisanej przez Prezydenta RP w lipcu br. – szacowaniem szkód łowieckich mają się zajmować wojewodowie, a nie – jak do tej pory – sami myśliwi. Nowe przepisy miały obowiązywać od stycznia 2017 roku, udało się wywalczyć odroczenie ich wprowadzenia do stycznia 2018 roku, by dać wojewodom czas na przygotowanie na wykonywania nowej pracy.

2-3.3.Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP.

Niestety minister rolnictwa i rozwoju wsi, Krzysztof Jurgiel, niedawno wrócił do pomysłu obciążenia leśników obowiązkiem szacowania szkód łowieckich. Dyrekcja Generalna LP przygotowała opinię w tej sprawie, w której argumentuje m.in., że Lasy Państwowe nie dysponują kadrą wykwalifikowaną w zakresie rolnictwa i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych, a przyjęcie tego obowiązku wiązało by się z koniecznością zatrudnienia przynajmniej jednej osoby w każdym z 430 nadleśnictw.

2-3.4.Marek Cholewa, Przewodniczący Komisji Statutowej, Region Górnośląski w Katowicach. 

Drugiego dnia obrad członkowie Rady Krajowej dyskutowali na temat projektu nowej wersji Statutu ZLP w RP, przygotowanego przez Komisję Statutową. Po burzliwej dyskusji członkowie Rady Krajowej doszli do wniosku, że prace nad zmianami w Statucie będą kontynuowane. Ich celem będzie przygotowanie dokumentu, który ułatwi ZLP w RP dążenie do stworzenia jednej, dużej organizacji związkowej.

Kolejne posiedzenie Rady Krajowej odbędzie się w styczniu 2017 roku.

Katarzyna Gozdek-Pawłowska