Stypendia dla uczniów szkół leśnych wręczone!

29 kwietnia oraz 6 maja br. w 11 Technikach Leśnych odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego ostatnich klas. Przewodniczący regionalnych/okręgowych organizacji ZLP w RP wręczyli absolwentom ufundowane przez Związek stypendia dla wyróżniających się uczniów.

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej już drugi raz z rzędu przekazała stypendia naukowe dla najzdolniejszych abiturientów średnich szkół leśnych podległych Ministrowi Środowiska. Stypendia trafiły do 27 absolwentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych w ciągu czterech lat kształcenia.

Łącznie, ZLP w RP przeznaczył na ten cel 16 500 zł brutto. Każda ze szkół otrzymała 1500 zł bezpośrednio na wskazane przez siebie konto bankowe.

Mam nadzieję, że stypendia ufundowane przez Związek Leśników Polskich w RP będą nie tylko nagrodą za najlepsze wyniki w nauce, ale przede wszystkim motywacją do pogłębiania wiedzy z zakresu leśnictwa – podkreślił Bronisław Sasin, Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo, Rada Okręgu Pomorskiego ZLP w Toruniu zasponsorowała jeszcze jedno stypendium o wartości 500 zł.

Lista stypendystów oraz reprezentantów ZLP w PR obecnych na zakończeniu roku szkolnego w poszczególnych Technikach Leśnych

Brynek

Marek Cholewa, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Górnośląskiego w Katowicach wręcza dyplomy uczniom Zespołu Szkół Leśnych w Brynku: Dawidowi Wróblowi, Mateuszowi Srokoszowi oraz Bartoszowi Żakowi.

tuchola1 net

January Szajda, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Pomorskiego w Toruniu wręcza dyplomy absolwentom Technikum Leśnego w Tucholi.

tuchola netUczniowie Technikum Leśnego w Tucholi, którzy otrzymali stypendia ufundowane przez ZLP w RP: Aleksandra Gussmann, Adrianna Plata, Adam Glama i Natalia Czapiewska.

starościn

Stypendyści ZLP w RP z Technikum Leśnego w Starościnie: Maciej Posyniak, Przemysław Galus i Monika Deszcz.

milicz1

Zbigniew Czeryba, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Dolnośląskiego w towarzystwie stypendystów Technikum Leśnego w Miliczu: Andżeliki Baszyńskiej i Sebastiana Wielgusa.

zzIreneusz Żelazny, Przewodniczący ZLP w RP Okręgu Krośnieńskiego, gratuluje bardzo dobrych wyników w nauce stypendystom: Dariuszowi Marcińcowi oraz Piotrowi Łuczce.

rogoziniec2

Mariusz Rosik, Przewodniczący ZLP w RP w Zielonej Górze wygłasza przemówienie w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu.

radom2 net

Mariusz Mazur, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZLP Regionu Radomskiego, wręcza stypendia uczniom Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. 

radom netAbsolwenci Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku: Michał Janiszewski i Szymon Nowak wyróżnieni stypendiami od ZLP w RP. 

BiałowieżaHenryk Chabowski, Przewodniczący Rady Okręgowej ZLP przy RDLP w Białymstoku, gratuluje absolwentom Technikum Leśnego w Białowieży znakomitych wyników w nauce.