Obradował Związek Leśników Polskich w RP

W dniach 18-19 marca w Sękocinie Starym odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. 17 regionów/okręgów Związku reprezentowało 130 delegatów. Przybyli także przedstawiciele ZLP Parków Narodowych, IBL, DG, BULiGL w Przemyślu oraz Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

DSC_0075

Sala obrad Zjazdu.

Dwudniowe obrady Zjazdu poprzedziło posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP. Najważniejsze tematy, jakie omawiano dotyczyły spraw organizacyjnych Zjazdu. Bronisław Sasin podziękował ustępującym członkom Rady Krajowej i powitał nowe osoby w tym gronie. Zmiany w Radzie Krajowej są konsekwencją wyborów przeprowadzonych w Okręgu Białostockim oraz Regionie Górnośląskim w Katowicach. Do składu Prezydium Rady Krajowej dołączył Marek Cholewa z Nadleśnictwa Strzelce Opolskie – nowy przewodniczący Regionu Górnośląskiego w Katowicach. Nowym członkiem Rady Krajowej został także Adam Roczniak z Nadleśnictwa Borki, który zastąpił dotychczasowego przedstawiciela Okręgu Białostockiego Jerzego Sakowskiego z Nadleśnictwa Żednia. W Radzie Krajowej nie będzie już zasiadał Piotr Chrzęszczyk z RDLP w Katowicach.

Honorowym gościem na posiedzeniu Rady Krajowej oraz w trakcie obrad Zjazdu była Maria Andrzejczyk, wieloletni Kierownik Biura Związku.

Pierwszy dzień Zjazdu uroczyście otworzył Bronisław Sasin, Przewodniczący ZLP w RP. Poczet sztandarowy wprowadzili na salę przedstawiciele Regionu Środkowopolskiego z Łodzi. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów, w sposób szczególny mając na myśli Henryka Bartuziego, Zbigniewa Grugela oraz Bernarda Matuszczaka.

Bronisław Sasin złożył sprawozdanie z prac Rady Krajowej za 2015 rok. Sprawozdanie

DSC_0153

Protokół Krajowej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności ZLP w RP odczytała Ewa Dembiczak z Okręgu Krośnieńskiego.

DSC_0168

W trakcie obrad Zjazdu wręczono odznaczenia związkowe.

Najwyższym odznaczeniem – „Złotym Znakiem Związku” zostali uhonorowani: Maria Andrzejczyk, wieloletni Kierownik Biura Związku, Leszek Anioł z Regionu Środkowopolskiego w Łodzi oraz Ryszard Walkowski z Okręgu Lubelskiego.

DSC_0228

 

Natomiast odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Ireneusz Lasak z Regionu Radomskiego (Złota Odznaka), Dariusz Żarczyński z Regionu Olsztyńskiego (Srebrna Odznaka), Daniel Bogacki z Regionu Radomskiego (Srebrna Odznaka) oraz Paweł Malepszy z ZLP RDLP w Szczecinku (Brązowa Odznaka).

DSC_0251

Gośćmi pierwszego dnia Zjazdu byli: Andrzej Borowski, Zastępca Dyrektora Generalnego LP  ds. Gospodarki Leśnej oraz Agnieszka Grzegorczyk, Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy.

Goście zjazdu odpowiedzieli na szereg pytań delegatów. Dyrektor A. Borowski poinformował o przygotowaniach do inwentaryzacji bioróżnorodności na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. W tym celu w ciągu najbliższych dwóch lat we wszystkich nadleśnictwach zostanie stworzonych łącznie około 900 etatów, które będą utrzymywane z Funduszu Leśnego. Zostaną zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin przyrodniczych, którzy przygotują dokładną inwentaryzację przyrodniczo-leśną, a także inwentaryzację obszarów i obiektów związanych z historią naszego kraju. Powstaje w tym celu specjalny portal, gdzie będą prezentowane wyniki inwentaryzacji.

DSC_0273

Dyrektor Borowski ze zrozumieniem odniósł się do głosów leśników, którzy podkreślali, że ich zadania, szczególnie pracowników terenowych wciąż rosną. B. Sasin przekazał Dyrektorowi Borowskiemu przygotowaną przez leśniczego listę prac i czynności zbędnych, mało efektywnych, a niepotrzebnie obciążających pracowników terenowych.

Naczelnik A. Grzegorczyk podkreślała potrzebę zgodnej współpracy przy aktualizacji  jednolitego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, do którego włączono już wiele protokołów dodatkowych. Szereg uwag i pomysłów do nowelizacji PUZP wniesiono również w trakcie Zjazdu.

Delegatów zjazdowych odwiedzili także przedstawiciele firmy Mentor i przedstawili nową ofertę ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń na życie. Spore zainteresowanie wzbudziła informacja o działalności poradni leczenia boreliozy pod patronatem prof. Panasiuka.

DSC_0189

Zjazd prawie jednogłośnie (przy 3 głosach wstrzymujących się) udzielił Radzie Krajowej ZLP absolutorium za rok 2015 i uchwalił szereg wniosków do realizacji w najbliższym roku. Można się z nimi zapoznać tutaj: Uchwały_i_wnioski_Zjazdu_Sprawozdawczego_ZLPwRP_2016-03-18-19 Kolejny zjazd, a będzie to zjazd wybierający nowe władze krajowe, odbędzie się w 2017 roku.

                                                                 Katarzyna Gozdek-Pawłowska i Jarosław Szałata