XXIV Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników

XXIV Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej  odbędą się  w dniach 25 – 28 lutego  2016  roku w na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski ( RDLP Lublin), w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim.

Nowy obraz

Współorganizatorem zawodów jest RDLP Lublin i Nadleśnictwo Janów Lubelski.  Honorowy Patronat nad XXIV Szachowymi Mistrzostwami objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim z klasyfikacją indywidualną i drużynową. Koszt uczestnictwa wynosi 650,00 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych) od jednego zawodnika, w tym koszt zakwaterowania i wyżywienia. W przypadku przyjazdu do Ośrodka w dniu 26.02.2016 r. koszt uczestnictwa będzie pomniejszony o 100 zł, dlatego w zgłoszeniu uczestnicy proszeni są o zaznaczenie czasu przyjazdu i uwzględnienie mniejszego kosztu za uczestnictwo. Ilość miejsc jest ograniczona do 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie zawodnika dokonuje jednostka zatrudniająca do 8 lutego 2016 r., deklarując pokrycie kosztów  uczestnictwa w zawodach.

Jednostki delegujące zawodników zostaną obciążone przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim na podstawie faktury.

Zgłoszenia natomiast indywidualne i wpłaty, poza skierowaniami z jednostek, należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2016 roku.

 Zgłoszenia pocztą elektroniczną lub pisemne na adres:
Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
02-124 Warszawa, ul. Grójecka 127 
tel. 22 5898 380 , IP 18 00 380 lub kom. 693 843 611 
zlpwrp@lasy.gov.pl

Nr konta bankowego:   45 2030 0045 1110 0000 0401 1700  

W załączeniu:
Regulamin i program XXIV Szachowych Mistrzostw  Polski Leśników.

Przewodniczący Bronisław Sasin