Miesięczne archiwum: styczeń 2016

Rezerwat Przyrody „Bór Samliński im. Henryka Zięciaka” – Honorowego Członka Związku Leśników Polskich w RP

Z inicjatywy Nadleśniczego Nadleśnictwa Rokita oraz przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie na terenie obszarów leśnych w Samlinie i Benicach (gm. Kamień Pomorski) utworzono rezerwat przyrody „Bór Samliński im. Henryka Zięciaka”.

Rezerwat został powołany zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 marca 2015 roku. Jego powierzchnia wynosi 55,26 ha i obejmuje bory i lasy silnie wilgotne, starodrzewia w wieku do 150 lat, wiele potężnych drzew o rozmiarach pomnikowych i miejsca lęgowe bielików.

zdj1

Rezerwat Przyrody „Bór Samliński im. Henryka Zięciaka”

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Regionu Zachodniego ZLP w RP

W dniu 15 stycznia 2016 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach odbyło się posiedzenie Regionu Zachodniego w Szczecinie Związku Leśników Polskich w RP.

Na naradę został zaproszony dyrektor RDLP Szczecin Sławomir Wencel. Oprócz Rady Regionu, w posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej z przewodniczącym Henrykiem Naumukiem i Honorowym Członkiem ZLP w RP Henrykiem Zięciakiem.

Przewodniczący Bronisław Sasin poinformował o bieżącej działalności na szczeblu regionu i krajowym. Przekazał informacje ze spotkania indywidualnego z Dyrektorem Generalnym LP Konradem Tomaszewskim, które miało miejsce w dniu 23 listopada 2015 roku oraz z rozmów z Dyrektorem RDLP Szczecin Sławomirem Wenclem.

zdj1.1Od lewej: Waldemar Jedynak – wiceprzewodniczący Regionu, Bronisław Sasin – przewodniczący Regionu, Jarosław Szałata – wiceprzewodniczący, Henryk Naumuk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Czytaj dalej