Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP

W dniach 10-11 grudnia 2015 r. w Sękocinie obradowała Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Rada obradowała głównie  nad sprawami organizacyjnymi Związku i budżetem na 2016 r.

IMG_0107Od lewej: Janusz Ruda – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Zbigniew Czeryba – wiceprzewodniczący, Jerzy Przybylski- honorowy przewodniczący, Bronisław Sasin –  przewodniczący, Grzegorz Cekus– wiceprzewodniczący.

Omówione zostały sprawy organizacyjno-finansowe Związku. Podjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu na 2016 r. oraz ustalenia terminu i miejsca Zjazdu Sprawozdawczego w 2016 roku oraz planu pracy na przyszły rok. Zjazd Sprawozdawczy odbędzie się w dn. 18 -19 marca 2016 r. w Sękocinie. Przewodniczący poinformował o stanowisku ZLP w RP w sprawie polityki mieszkaniowej, jakie zostało skierowane ponownie w listopadzie br. do Ministra Środowiska oraz o propozycji Ministra Środowiska spotkania się w celu omówienia poruszonych w piśmie problemów. Termin spotkania zostanie ustalony prawdopodobnie na druga połowę stycznia 2016 r.

O godz. 13.00 przybył na obrady Dyrektor Generalny LP Konrad Tomaszewski  z Zastępcą Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej Andrzejem Borowskim oraz Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Agnieszką Grzegorczyk.

IMG_0216Pośrodku Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski

Dyrektor Generalny LP poinformował zebranych o aktualnych problemach związanych z nowelizowana ustawą o ochronie przyrody oraz zamówieniach publicznych.  Dyrektor Generalny LP przekazał również informacje  z zakresu prognozy sytuacji finansowej  Lasów Państwowych oraz omówił politykę zatrudnieniową i zamierzenia płacowe w 2016 r. Zapowiedział wzrost zatrudnienia i rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowego układu zbiorowego pracy. Ustosunkował się również do  przyszłej polityki mieszkaniowej.

Podczas spotkania z Dyrektorem Generalnym LP dotarł Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Janusz Łogożny, który przekazał przewodniczącemu ZLP w RP list od Ministra Środowiska.

IMG_0310                    Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej  Janusz Łogożny odczytuje list.

Po wystąpieniu Dyrektora Generalnego LP odbyła się dyskusja. Członkowie Rady Krajowej zadawali pytania, na które odpowiadali przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Dyrekcji Generalnej LP. Zdjęcia z sali obrad poniżej.

Nowy obraz (9) Nowy obraz (8) Nowy obraz (7) Nowy obraz (6) Nowy obraz (5) Nowy obraz (4) Nowy obraz (3) Nowy obraz (2)

W porze obiadowej odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczył również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Konieczny. Ksiądz kanonik Wiktor Ojrzyński, kapelan leśników RDLP Warszawa, po krótkiej modlitwie, pobłogosławił opłatek i zgromadzonych na spotkaniu opłatkowym, po czym wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia.

IMG_0342

Po spotkaniu opłatkowym odbyła się dalsza część posiedzenia Rady Krajowej.                        O przygotowaniach do Rajdu w 2016 r. poinformował  Henryk Chabowski, przewodniczący Regionu Białostockiego ZLP w RP. Rajd odbędzie się na terenie RDLP Białystok w drugiej połowie września 2016 r. O przygotowaniach do organizacji Turnieju Szachowego w 2016 r. poinformował przewodniczący Okręgu Lubelskiego ZLP w RP Urban Kolman – zawody odbędą się w  Janowie Lubelskim w dn. 26-28 lutego 2016 r.

Odbyła się również dyskusja związana z wystąpieniem w październiku 2015 r. Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP do Ministra Środowiska z protestem i zagrożeniem sporem zbiorowym. Wystąpienie, bez uzgodnienia z Radą Krajową, zostało ocenione negatywnie.

Nie omawiano działań wspierających Parków Narodowych w związku z brakiem w posiedzeniu przedstawicieli Związku Leśników Polskich Parków Narodowych.

Foto: Janina Sobczak