Posiedzenie Prezydium i Rady Krajowej 9 – 11 września 2015 roku

W Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym  LP „Wołosań” w Cisnej , odbyło się w dn. 9.09.br. posiedzenie Prezydium, a w dn. 10-11.09. br. posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP.

Na początku posiedzenia Rady Krajowej podziękowano ustępującym członkom Rady Krajowej:

 • Kol. Jerzemu Miliszewskiemu, wiceprzewodniczącemu ZLP w RP, przewodniczącemu Okręgu Krośnieńskiego. Kol. Jerzy Miliszewski złożył rezygnację z funkcji  wiceprzewodniczącego w związku z  planowanym przejściem w marcu przyszłego roku na emeryturę,
 • Kol. Andrzejowi Jonaszowi, członkowi Rady Krajowej  ZLP w RP. DSCN8692

Jerzy Smok ( Region Wielkopolski) przekazuje tabliczkę grawerowaną z dedykacją dla Jerzego Miliszewskiego. 

Następnie zostały podjęte uchwały w sprawie  powołania nowych członków Rady Krajowej:

 • Kol. Ireneusza Żelaznego, nowo wybranego przewodniczącego Regionu Krośnieńskiego , z Nadleśnictwa Mielec,
 • Kol. Stanisława Przytulskiego z Nadleśnictwa Lesko.

Przedstawiono również nowych członków Rady Krajowej, którzy zostali powołani na poprzednich posiedzeniach Rady Krajowej w ciągu ostatniego roku –  foto poniżej.

DSCN8717Od prawej: Ireneusz Żelazny, Stanisław Przytulski – Okręg Krośnieński

DSCN8741 pierwszy od prawej: Piotr Cebula – Okręg Lubelski

DSCN8709Od lewej: Adam Podsiadło- Region Radomski, Zbigniew NahajowskiRegion Wrocławski

DSCN8737Krystian Wójcik – Zespół Szkół Leśnych  w Lesku

 

DSCN8677Członkowie Rady Krajowej – widok ogólny

 

Omówione zostały ponadto:

 • przebieg negocjacji płacowych w dn. 4.09.br.,
 • stanowisko w sprawie opisów stanowisk pracy,
 • informacja o działalności spółek, ustalenia dalszej działalności spółki „Jantar”,
 • zmiany w składzie Prezydium i Kapituły Złotego Znaku,
 • informacja o przebiegu protestów drogowych w PN,
 • podjęcie decyzji dot. wspierania dalszych protestów pracowników PN,
 • poprawki do statutu dotyczące ordynacji wyborczych.

Informacje o przebiegu negocjacji płacowych z dyrektorem generalnym LP przedstawił przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin. Poinformował, iż nie uzyskano konsensusu w sprawie zwiększenia wartości punktu stawki wyjściowej, nawet kosztem obniżenia nagród. Negocjacje na ten temat zostały przesunięte na  5-6 listopada 2015 r. Podczas negocjacji ZLP w RP ponownie zażądał wprowadzenia regulaminu nagród oraz udostępniania przewodniczącym zakładowych organizacji Związku informacji o awansach i nagrodach, a przede wszystkim uzgadniania ich wysokości przed zatwierdzeniem.  Przewodniczący przypomniał, iż regulamin nagród został opracowany przez zespół powołany decyzją dyrektora generalnego LP, ale nie doczekał się jego wdrożenia. W projekcie regulaminu nagród wprowadzone są m.in. progi zaporowe wysokości nagród dla nadleśniczych i na stanowiskach naczelników oraz dyrektorów w regionalnych dyrekcjach LP.

W punkcie dot. zmian w składzie Prezydium, w miejsce ustępującego Jerzego Miliszewskiego, dokonano wyboru na wiceprzewodniczącego ZLP w RP Grzegorza Cekusa z Regionu Górnośląskiego oraz powołano na członka Prezydium Ireneusza Żelaznego- przewodniczącego Okręgu Krośnieńskiego.

W trakcie obrad przybyli na posiedzenie:

 • Bogusław Famielec -Dyrektor RDLP Krosno,
 • Grzegorz Łukacijewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Cisna.

Dyrektor RDLP Krosno przedstawił informacje o organizacji  oraz warunkach przyrodniczych RDLP Krosno. Odpowiadał również na zadane pytania, dotyczące m.in. funkcjonowania kancelarii leśniczego, w warunkach górskich oraz współpracy z Zakładami Usług Leśnych.

DSCN8810

Na zakończenie posiedzenia odbyła się  dyskusja i wolne wnioski.

W dyskusji głos zabrali m.in.:

 •  Marek Słowikowski – Parki Narodowe,
 •  Paweł Kania – Region Środkowopolski w Łodzi
 •  Urban Kolman – Okręg Lubelski
 •  Jarosław Szałata – Region Zachodni w Szczecinie

DSCN8790Marek Słowikowski – Parki Narodowe

DSCN8720Paweł Kania – Region Środkowopolski w Łodzi

DSCN8753Urban Kolman – Okręg Lubelski

DSCN8756Jarosław Szałata – Region Zachodni w Szczecinie

Foto: Janina Sobczak