Wystąpienie do Ministra Środowiska i odpowiedź

W dniu 28 lipca ZLPwRP wystosował pismo do Ministra Środowiska w sprawie sytuacji finansowej pracowników Parków Narodowych (pismo do wglądu tutaj). Odpowiedź Ministra na wystąpienie tutaj.