VI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZLP w RP Okręgu Krośnieńskiego w Rymanowie

W dniu 26.06.2015 r. odbył się VI Zjazd  Sprawozdawczo – Wyborczy ZLP w RP Okręgu Krośnieńskiego w Rymanowie. Zjazd otworzył i sprawozdanie z działalności złożył Jerzy Miliszewski, przewodniczący Okręgu Krośnieńskiego ZLP w RP, który w związku
z planowanym przejściem w 2016 r. na emeryturę nie kandydował do żadnych władz Związku.

Nowy obraz (2)Sprawozdanie ustępującego Przewodniczącego J. Miliszewskiego

Nowy obraz (1)Delegaci VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego ZLP w RP OK

W trakcie obrad Zjazdu dotarł przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin. W wyniku wyborów Przewodniczącym Związku Leśników Polskich Okręgu Krośnieńskiego na okres 26.06.2015 r. – 25.06.2020 r. został Kol. Ireneusz Żelazny  z Nadleśnictwa Mielec.

Członkiem Rady Krajowej został wybrany Kol. Stanisław Przytulski z Nadleśnictwa Lesko.

Delegatami na zjazd zostali wybrani:

 1. Kol. Ireneusz Żelazny             – Nadleśnictwo Mielec
 2. Kol. Stanisław Przytulski        – Nadleśnictwo Lesko
 3. Kol.  Zdzisław Gładysz            – Nadleśnictwo Brzozów
 4. Kol. Andrzej Jonasz                – Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
 5. Kol. Józef Nabożny                 – Nadleśnictwo Kołaczyce
 6. Kol. Władysław Świerczek     – Nadleśnictwo Dynów
 7. Kol. Stanisław Kaczmaryk     – Nadleśnictwo Bircza
 8. Kol. Tadeusz Pryjma              – Nadleśnictwo Lubaczów
 9. Kol. Jan Kowal                         – Nadleśnictwo Lutowiska

Powołano Prezydium ZLP w RP OK w składzie:

 1. Przewodniczący            – Kol. Ireneusz Żelazny              – Nadleśnictwo Mielec
 2. V-ce Przewodniczący    – Kol. Władysław Świerczek      – Nadleśnictwo Dynów
 3. V-ce Przewodniczący    – Kol. Stanisław Kaczmaryk      – Nadleśnictwo Bircza
 4. Sekretarz                        – Kol. Piotr Irzyk                          – Nadleśnictwo Strzyżów
 5. Skarbnik                         – Kol. Witold Dziadosz               – Nadleśnictwo Lubaczów
 6. Członek                          – Kol. Stanisław Przytulski         – Nadleśnictwo Lesko
 7. Członek                          – Kol. Jan Kowal                           – Nadleśnictwo Lutowiska

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Kol. Tadeusz Pryjma z Nadleśnictwa Lubaczów, a członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 1. Kol. Małgorzata Hadam                  – Nadleśnictwo Dynów
 2. Kol. Wiesława Żywiec                      – Nadleśnictwo Dukla
 3. Kol. Alicja Karnas                             – Nadleśnictwo Baligród
 4. Kol. Jan Podraza                              – Nadleśnictwo Lutowiska

Po zakończeniu wyborów przybył na Zjazd Dyrektor RDLP Krosno Bogusław Famielec, który poinformował delegatów o aktualnej sytuacji ekonomicznej i realizacji zadań gospodarczych. Na wniosek przewodniczącego Okręgu Krośnieńskiego ZLP w RP dyrektor RDLP przyznał i wręczył Kordelasy Leśnika – foto poniżej. Uhonorowani „Kordelasami Leśnika”  Stanisław Kaczmaryk oraz Józef Nabożny.

Nowy obrazOd lewej: Przewodniczący ZLP w RP  OK – Ireneusz Żelazny, dotychczasowy przewodniczący – Jerzy Miliszewski, przewodniczący ZLP w RP – Bronisław Sasin, odznaczeni: Stanisław Kaczmaryk i Józef Nabożny oraz  Dyrektor RDLP Krosno – Bogusław Famielec.

Następnie wręczone zostały odznaczenia związkowe.

Złoty Znak Związku otrzymał Zbigniew Rebizant – foto poniżej.

Nowy obraz (3)

Wręczone zostały również srebrne i brązowe odznaczenia związkowe- foto poniżej.

Nowy obraz (4)

Odznaczeni odznakami Związku Zasłużony dla Leśników Polskich kolejno od lewej:

 •   srebrne odznaki – Józef Borsuk i Piotr Irzyk,
 •   brązowe odznaki – Mariusz Drożdż, Bogdan Fijałka, Łukasz Michalak, Krzysztof Pryciuk, Jerzy Okojew, Ryszard Szajowski, Mariusz Rokosz, Marta Hajduk, Zbigniew Wołczyk.

Zjazd zakończono przyjęciem uchwał i wniosków.

Foto: Jacek Lasota i Piotr Irzyk